Sport- és rekreációszervezés BSc – Sportszervezés szakirány

Sport- és rekreációszervezés BSc – Sportszervezés szakirány

Sport- és rekreációszervezés BSc - Sportszervezés szakirány

Az ideális jelentkező

nem kizárólag sportszeretőnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel, a társadalomtudományok területén való jártassággal, valamint az egészséges életmód területén is szeretné bővíteni ismereteit, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is erős oldala. Fontos a jó együttműködési, kapcsolatteremtési és szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képesség, folyamatos tanulásra, önképzésre, az újra való nyitottság. Jó, ha a jelentkezőnek van sportolói múltja, de nem feltétlenül szükséges: a sport iránti – akár szurkolói – érdeklődése, motivációja a legfontosabb.

Érettségi és felvételi vizsgakövetelmények

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a következőkből: biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika. A jelentkezőknek ezen felül alkalmassági vizsgát is teljesíteniük kell.

Tanulási lehetőségek

A szakon két szakirány van, a felvételi eredményeként vagy rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon, vagy sportszervezés szakirányon tanulhatnak a diákok. A képzés első része közös, a továbbiakban a szakiránynak megfelelően szétválik. Közös tárgyak: anatómia-élettan, sport-és terhelésélettan, pszichológia, szociológia, sportpedagógia, edzéselmélet, kommunikáció, sportmenedzsment, sportturizmus, környezetvédelem és sport.

 

Sportszervezés szakirány

 

A képzés célja

A magyarországi sportszervező képzések egységes, fő célkitűzése olyan sportszakemberek képzése, akik a testnevelés és sport területén szerzett vezetői (menedzseri) ismeretük birtokában a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) tagjaként képesek eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatuk megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, biztosítani a megfelelő feltételeket. 

Főbb tárgyak

Sportmenedzsment, sportgazdaságtan, marketing, sportmarketing, testnevelés- és sporttörténet, EU-s ismeretek, vezetéslélektan, közgazdaságtan, pénzügy, számvitel, statisztika, jogi és sportjogi ismeretek, sportdiplomácia, rekreáció, valamint gyakorlati sportági ismeretek. Ezen felül kötelező szakmai gyakorlatok budapesti és országos sportszervezeteknél, valamint kötelező szakmai tábor.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: sportszervező.

Elhelyezkedési lehetőségek 

sportegyesületekben és sportszervezeteknél, rekreációs központokban, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél, területi és települési önkormányzatoknál. Egy sportszervező – amennyiben elég kreatív – önállóan kezdeményezve is létrehozhat testnevelési és sportszervezeteket, egyesületeket, szervezhet egy téma köré csoportosuló sportmozgalmat. Vezetői, szervezői feladatai mellett, vagy önálló tevékenységként sportmarketing tevékenységet is végezhet.