Sportmenedzser MSc

Sportmenedzser MSc

Sportmenedzser MSc

Kinek való a sportmenedzser mesterszak?

A sportmenedzser mesterszakot mindazoknak ajánljuk, akik akár sportszakmai, akár gazdálkodással kapcsolatos alapképzettséget szereztek, és a sportszektorban vagy a szélesen értelmezett sportgazdaság valamely területén szeretnének majd dolgozni. A szak legfőbb vonzerejét éppen az jelenti, hogy a képzés több szakterületről válogatja össze a jövő sportmenedzserei számára nélkülözhetetlen tudásanyagot, és komplex módon fejleszti az e speciális területen jól hasznosítható kompetenciákat. A képzés magas szakmai színvonalát garantálja, hogy az oktatásban az ELTE PPK Sport- és Egészségtudományi Intézete mellett az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének szakemberei is részt vesznek. 

A képzésre jelentkezni lehet egyebek közt sportszervező, rekreációszervező, edző, testnevelő tanár diplomával, illetve például gazdálodás-menedzsemt, szervezés-vezetés, marketing területen szerezett alapégzettséggel is. A sportmenedszer szakot szívesen választják azok, akik korábban maguk is versenyszerűen sportoltak, de kiváló sportmenedszer válhat a szektor iránt érdeklődő, de a mozgást csak hobbiként űző hallgatókból is. 

Program, tanterv

A mesterszak célja olyan sportmenedzserek képzése, akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között, akik képesek a testnevelés és sport legkülönbözőbb szervezetei számára meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait. Jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági, jogi tényezők és folyamatok között. Képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat. 

Az elméleti tárgyak elvégzése mellett a diploma megszerzéséhez 100 óra szakmai gyakorlatot is teljesíteni kell.

Főbb tantárgyak szakterületenként:

• sporttudomány, egészségtudomány

o sportmarketing

o a turizmus és a sport üzleti aspektusai

o sportjog

o sportmédia

o életmód és egészség

• közgazdaság- és jogtudomány

o üzleti gazdaságtan

o számvitel

o vállalati pénzügyek

• szervezés- és vezetéstudományok

o stratégia menedzsment

o vállalati kommunikáció

o szervezetfejlesztés

• társadalomtudomány és pszichológia

o sportpolitika

o közösségi gazdaságtan

o szervezetpszichológia

o hatékony vezetés

A jövőd

A szakot elvégzők okleveles sportmenedzser MSc (master of science) diplomát szereznek, amely a for-profit és non-profit sportszektor intézményei és vállalati mellett a gazdaság szinte bármely területén hasznosítható ismeretekről és készségekről tanúskodik. 

A sportmenedzser végzettséggel betölthető munkakörök a sport szektorban a teljeség igénye nélkül: sportszervezet, sportegyesület, sportklub, sportszövetség vezetője, szabadidőközpont igazgatója, sport- és rendezvényszervező, sportlétesítmény igazgatója, szakosztályvezető, sportmarketing szakértő.