Testnevelő tanár O

Testnevelő tanár O

Testnevelő tanár O

A ideális jelentkező:

Közösségi ember, aki szereti a mozgásos kihívásokat télen, nyáron mesterséges és természeti környezetben is, többévtizedes tapasztalatokkal rendelkező, elismert oktatók irányításával.

Mindemelett nemcsak meg- és átélni szeretné az élményeket, hanem átadni a következő generációnak, mivel  „a sport nemcsak a test nevelésének, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze…” Szent-Györgyi Albert.

Valamint, a jelentkező feladatának érzi a fizikailag aktív, egészséges életmód szemléletének kialakítását a legkisebbektől a legnagyobbakig.

 

Érettségi/felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga (Alk) és pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés emelt szintű érettségi (E)

 

Továbbtanulási lehetőségek:

A Testnevelő tanári tanulmányok a doktori képzéssel folytathatók. Végzettjeinknek a PhD képzésben elsősorban a Sporttudományi és a Neveléstudományi doktori iskolákban van alkalmuk továbbtanulni és kutató munkát végezni.

 

A képzés célja:

A testnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes okleveles testnevelés szakos tanárok képzése.

A képzés során megszerzett képességeket, kompetenciákat, valamint a testnevelés szaktárgyi és általános pedagógiai-pszichológiai ismereteket integrálni a testnevelés tanítási-tanulási folyamatának tervezésénél szervezésénél és irányításánál.

A végzett hallgató képes lesz:

 • Testnevelő tanárként átadni, mindazt a tudást és élményt, amit a mozgás jelent.
 • A felnövekvő generációban kialakítani a fizikailag aktív életmódot és az egészségtudatot.
 • Iskolai- és egyéb sportprogramokat összeállítani, különböző korosztályú résztvevőknek, tudásuk, képességük és igényük szerint.
 • A környezetében élő emberek szemléletének pozitív-, természetbarát formálására.

 

Főbb tantárgyak:

 • Sportági (atlétika, szertorna, sportjátékok, úszás, küzdősportok, stb.) gyakorlati tantárgyak: a mozgásos készségek és képességek fejlesztése.
 • Sportági oktatásmódszertan: a testnevelés tanítási-tanulási folyamatának tervezése, szervezése, irányítása.
 • Pedagógia-pszichológia tantárgyak: A személyiségfejlődést befolyásoló nevelési- és lélektani folyamatok ismeretei.
 • Természettudományi tantárgya (anatómia, élettan, edzéselmélet stb.): Az emberi szervezet működése fizikai terhelés hatására.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Az okleveles testnevelő tanárok az általános és a középfokú iskolákban láthatnak el testnevelő tanári feladatot. A mindennapi testnevelési óra bevezetése miatt folyamatosan több testnevelő tanárra van igény.
 • Az iskola keretin belül jogosult délutáni edzések és sportfoglalkozások szervezésére és megtartására.
 • Ezen kívül, a testnevelő tanári mester diploma birtokában a végzett sportszakember a sportmozgalom szinte valamennyi területén munkát vállalhat. Szakképzettségével az iskolán kívül sportszervezeteknél (sportegyesületek, klubok, sportcentrumok, szakszövetségek stb.) egészségmegőrző és sportfoglalkozások vezetését, szervezését végezheti, illetve a sportszervezetek működésében láthat el feladatokat.