Sportszervezés BSc

Sportszervezés BSc

Sportszervezés BSc

Kinek való a sportszervezés szak?

Az ideális jelentkező nem kizárólag sportszeretőnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti a társadalomtudományok területén való jártassággal, környezettudatos szemlélettel, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is erős oldala. Fontos a jó együttműködési, kapcsolatteremtési és szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képesség, folyamatos tanulásra, önképzésre, az újra való nyitottság. Jó, ha a jelentkezőnek van sportolói múltja, de nem feltétlenül szükséges: a sport iránti – akár szurkolói – érdeklődése, motivációja a legfontosabb.

A képzés adatlapja

A képzés helyszíne

Budapest, Szombathely

Végzettség

Sportszervező

Képzési szint

Alapképzés

A képzés nyelve

Magyar

A képzés időtartama

6 félév

Megszerzendő kreditek száma:

180

Program, tanterv

A sportszervezés szak elvégzésével olyan sportszakemberré válhatsz, aki a sport területén szerzett vezetői, menedzseri ismeretei birtokában a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági szövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, sportvállalkozások stb.) tagjaként vagy munkavállalójaként képes eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatod lesz megkeresni és hatékonyan felhasználni a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, és biztosítani a megvalósítás feltételeit. Az alapszak előkészít a mesterszakon való továbbtanulásra is.

Főbb tárgyak: sportpszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, sportjog, sportturizmus, sportgazdaságtan, marketing, emberi erőforrás menedzsment, sportágak menedzsmentje, sportrendezvény-szervezés, létesítménymenedzsment, sport és média, anatómia-élettan, sport- és terhelésélettan, edzéselmélet, valamint sportági gyakorlati tárgyak.

Kötelező szakmai gyakorlat: legalább 200 óra

Felvételi követelmények

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani, tervezetten a következőkből: biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy történelem vagy matematika vagy földrajz, vagy sport ismeretek vagy szakmai előkészítő vizsgatárgyként: informatikai alapismeretek vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként: informatika ismeretek, vagy informatikai ismertek vagy közgazdaság ismeretek vagy közgazdasági ismeretek vagy sport ismeretek.

A jövőd

Elhelyezkedhetsz különböző sportszervezeteknél, rekreációs központokban, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél, sportigazgatási szerveknél, területi és települési önkormányzatoknál. Megfelelő nyelvtudás és nyitottság esetén a sport nemzetközi szervezetei (nemzetközi sportszövetségek, egy nagy világesemény szervezői csapata) is nyitva állnak előtted. Egy sportszervező – amennyiben elég kreatív – önállóan kezdeményezve is létrehozhat sportegyesületet, szervezhet egy téma köré csoportosuló sportmozgalmat, megalapíthat sportvállalkozást, elhelyezkedhet a sportmédiában. 

Tanulmányaidat Sportmenedzser mesterszakon is folytathatod.