Sportszakmai táborok

Sportszakmai táborok

Turisztikai és rekreációs tábor

2021-es tantervtől az alábbi kódon: SSZVB21-146

Teljesítése: kötelező
Ajánlott féléve: 1. félév
Előfeltétel: nincs
Értéke: 3 kredit
Gyakorlati jeggyel zárul.
Teendő: Neptunos tárgyfelvétel (enélkül a tábor nem teljesíthető!); reagálás a táborhoz kapcsolódó kurzus mailekre, kiírásokra.
Tervezett időpontja: első félév, szeptember eleje
Tervezett helyszín: Visegrád és környéke
Elhelyezés: faházakban vagy az aktuális helyzetnek megfelelő módon
A diákok költségei: étkezési költségek, egyes helyszínek megközelítése
További információk e-mail formában kérhetőek a tábor szervezőjétől:

2021-ben bosze.julia@ppk.elte.hu