Rekreáció és életmód BSc

Rekreáció és életmód BSc

Rekreáció és életmód BSc

Kinek való a rekreáció és életmód szak?

Az ideális jelentkező nem kizárólag sportszeretőnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel, a társadalomtudományok területén való jártassággal, valamint az egészséges életmód területén is szeretné bővíteni ismereteit, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is erős oldala. Fontos a jó együttműködési, kapcsolatteremtési és szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képesség, folyamatos tanulásra, önképzésre, az újra való nyitottság. A jelentkező legyen nyitott az életminőség tágan értelmezhető témaköreinek megismerésére, az ehhez kapcsolódó egyéni és társadalmi szintű kérdések megfogalmazására és megválaszolására.

 

A képzés adatlapja

A képzés helyszíne

Budapest, Szombathely

Végzettség

Rekreációszervező és egészségfejlesztő

Képzési szint

Alapképzés

A képzés nyelve

Magyar

A képzés időtartama

6 félév

Megszerzendő kreditek száma:

180

 

Program, tanterv

A rekreáció és életmód szak elvégzésével olyan szakemberré válsz, aki megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képes fejlesztő és szervező szerep betöltésére a rekreáció területén. Az itt megszerzett rendezvényszervezői, animátori, egészségfejlesztő és fitnesz ismereteidre támaszkodva képes leszel változatos fizikai és szellemi rekreációs programok megtervezésére, szervezésére és lebonyolítására a szabadidősporttól kezdve a rendezvényszervezésen át a turizmusig. Felkészült leszel tanulmányaid mesterképzésben történő folytatására is.

Kötelező szakmai gyakorlat: legalább 200 óra

Főbb tárgyak: anatómia, terhelésélettani vizsgáló módszerek, rekreációs edzéstan, pszichológia, testkultúra-pszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, a turizmus alapjai, sport- és egészségturizmus, rekreációelmélet és módszertan, szellemi rekreáció, animáció, rendezvénymenedzsment, rekreációs sportjátékok módszertana, táborok, prevenció és rehabilitáció, egészségfejlesztés.

Választható specializációk:

• Budapesten: szállodai és rendezvényanimátor, fitnesz- és wellness-szakértő,

• Szombathelyen: szabadidősport-szakértő, egészségfejlesztés.

A specializációválasztás a 3. félév vizsgaidőszakának elején lesz esedékes a Neptun tanulmányi rendszerben (december közepétől január elejéig, pontos dátum a https://qter.elte.hu/statikus.aspx/idorend oldalon olvasható aktuálisan). Első lépésként a következő félévet szükséges aktiválni. Majd az Ügyintézés \ Modulválasztás menüpontban a „Szakirányválasztás PPK 202…/2…/2”-t szükséges kiválasztani Budapesten (Szombathelyen a „Szakirányválasztás PPK-SEK 202…/2…/2”-t).

A specializációválasztás sikerességéhez az alábbi kritériumtárgyak minimum 3,5-es átlaga szükséges Budapesten:

  • szállodai és rendezvényanimátor: 1.) A rekreáció elmélete és módszertana 1. (2. félév), 2.) Rendezvénymenedzsment (3. félév), 3.) Animáció (2. félév), 4.) Játékok (2. félév), 5.) Zenés rekreációs mozgásprogramok (1. vagy 2. félév), 6.) Rekreációs sportjátékok módszertana (2. félév)
  • fitnesz- és wellness-szakértő: 1.) A rekreáció elmélete és módszertana 1. (2. félév), 2.) Anatómia 2. (2. félév), 3.) Élettan, sportélettan, biokémia 1. (2. félév), 4.) Terhelésélettani vizsgáló módszerek (3. félév), 5.) Aerobik és változatai (3. félév), 6.) Gimnasztika 2. (2. félév)

Felvételi követelmények

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani, tervezetten a következőkből: biológia, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, történelem, földrajz, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként sport ismeretek.

A jelentkezőknek ezen felül alkalmassági vizsgát is teljesíteniük kell.

A jövőd

Elhelyezkedhetsz a rekreáció valamennyi területén, így a nonprofit szektorban, állami fenntartású intézményekben és a versenyszférában a szabadidő, a sport, a rendezvények és egyéb programok szervezése és lebonyolítása területén, akár a turizmus keretein belül, vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítőjeként, vezetőjeként. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői, programvezetői, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére.

Tanulmányaidat Sportmenedzser mesterszakon is folytathatod.