Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat

A Rekreáció és életmód BSc hallgatói a képzésük során három különböző külső szakmai gyakorlatot végeznek el, minimum 3 × 70 = 210 óra időtartamban 3-3 kredit értékű tantárgy formájában.
A hallgatók számára a képzésük elején, az 1. félév vizsgaidőszakában egy általános tájékoztatót szervezünk, ahol a szakmai gyakorlati rendszert bemutatjuk.

 

Mind a három kurzusra érvényes általános információk

Teendők:

 • Neptunos tárgyfelvétel nélkül a kurzus nem teljesíthető, a Canvas-felület sem látható.

 • A hallgatók a Jelentkezési lapot Canvas-kvíz formában kitöltik a kurzus https://canvas.elte.hu ehhez kapcsolódó felületén (2. modul) az első oktatási hét szombati napjáig. Ez tartalmazza a prioritásban megjelölt, 3 db választott gyakorlati helyszínt is.
 • Canvas-jelentkezési lap nélkül a kurzus szintén nem teljesíthető!

 • A motivációs leveleiket is feltöltik a Canvasban (2. modulban ugrópont) Word fájlban arcképpel.
 • A beadást követő 1 héten belül a belső gyakorlatszervezők elbírálják a jelentkezéseket, s hirdetmény formájában tájékoztatják a hallgatókat (Canvasban a kurzus felületén a 3. modulban). Továbbá e-mailben értesíti az adott gyakorlati helyhez kijelölt belső gyakorlatfelelős tanár az oda beosztott hallgatókat a gyakorlati hely adatairól, a külső instruktor elérhetőségeiről. A hallgató ettől a tájékoztatástól számított 1 héten belül fel kell vegye a kapcsolatot a külső gyakorlatvezetővel!
 • A hallgatók kötelessége reagálni a kurzushoz kapcsolódó kurzus e-mailekre, kiírásokra; valamint a Canvasban az előrehaladási mérföldköveket határidőre kitölteni.
 • A (csoportos) „Befogadó nyilatkozatot” és a gyakorlat végére online kitöltendő „Igazolás és értékelés” linkjét a külső gyakorlati partnernek Pintér Vanda tanárnő küldi el e-mailben.
  A gyakorlóhely képviselője által aláírt és bélyegzőzött befogadó nyilatkozatot az egyik beosztott gyakornok hozza el és adja le az ESI utcai külső postaládájába Pintér Vanda tanárnő nevére (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49. IT Campus F épület) határidőre; amennyiben a gyakorlóhely képviselője nem juttatja el más úton az ESI-be – erre szükséges rákérdezni a gyakorlat megkezdésekor, illetve a félév 2. hónapjának elején.
 • A hallgatók a Canvasban kiadott előírásrendszer szerinti beszámolót határidőre elkészítik, és feltöltik a kurzus Canvas felületére (5. modul). A beszámoló Word vagy hangalámondásos PPT dolgozatban minimum 1 képet szükséges megjeleníteni a hallgatóról a jelenléti gyakorlati munkavégzés mérvadó munkafázisáról!

 

Értékelés: Gyakorlati jegy, amelynek kialakításában szerepet játszó tényezők:

 • kapcsolattartás a belső gyakorlatfelelőssel (konzultáció, a 2 db Canvas-mérföldkő határidőre kitöltése): 10%
 • a külső gyakorlati helyszín instruktora által kiadott feladatok teljeskörű elvégzése
 • a külső instruktor által a hallgató munkájáról készített szöveges értékelés érdemjeggyel: 45%
 • a beszámoló dolgozat belső gyakorlatfelelős általi értékelése érdemjeggyel: 45%

 

Teljesíthetőségi dátuma: a beosztás után a központi helyekkel kötött szerződés aláírása után. Tavaszi gyakorlat esetén február végétől június elejéig. Nyári gyakorlat esetén június közepétől szeptember elejéig. Őszi gyakorlat esetén szeptember végétől január elejéig.

Nyári gyakorlat: a piaci igényekhez igazodóan biztosítani tudjuk a gyakorlat nyári időszakban (június közepétől szeptember elejéig) történő teljesítését is, a partnerek felajánlásaihoz igazodóan. Ez esetben a gyakorlati kurzust utólag, az őszi félévre kell felvenni a Neptunban, mivel csak ott lehet majd elszámolni. Előzetes email-egyeztetés szükséges Dr. Magyar Mártonnal kb. május közepétől június elejéig. Jelentkezési lapot Word formátumban szükséges kitölteni május-júniusban; Canvas-kvíz formában pedig csak az őszi szemeszterben. Adott év június 30-ig mindent szükséges leegyeztetni és adminisztrálni a nyári gyakorlathoz. Ezután már nem tudjuk biztosítani ezt a lehetőséget.

 

Esetleges felmentés:

 • Felmentést minden esetben először e-mailben szükséges egyeztetni a rekreációs gyakorlatszervezőkkel (1 e-mail, 2 címzett: Dr. Magyar Márton és Patakiné Dr. Bősze Júlia), leírva a kérést, becsatolva a szükséges igazolásokat (ld. lentebb, a kérvény mellékletei).
 • Elfogadható munkakörök adott gyakorlat jellegéhez igazodóan (ld. még az egyes gyakorlatok ismertetőjében a jellemző munkaköröket):
  Rekreációs gyakorlat 1.: sportszervező, rekreátor, edző, illetve BEAC sportösztöndíjas státusz (RGY1-re bármely szakosztálynál);
  Rekreációs gyakorlat 2-3. animátor: animátor, csapatépítő tréner, játékmester …
  Rekreációs gyakorlat 2-3. fitness-wellness: rekreátor, csoportos vagy egyéni fitness órákon fitness edző / segédedző, fitness vagy wellness recepciós …, illetve BEAC sportösztöndíjas státusz is (FW specializáción csak a BEAC Aerobik, Cheerleader, Tánc, illetve Erőnlét és Fitnesz Szakosztály fogadható el).
 • A 2 db specializációs gyakorlat közül csak az egyikre fogadunk el ilyen felmentési kérelmet.

 • BEAC sportösztöndíjas státusz nem fogadtatható el a Szállodai és rendezvény animátor specializáción.

 • Felmentést csak kreditátviteli kérelemmel lehet intézni, hivatalosan a Kreditátviteli Bizottságnak beadott kérelemmel, az 1. a.) pontot kitöltve, a szükséges mellékleteket hozzácsatolva (http://ppkdocs.elte.hu/th/tajekoztatok_urlapok/kerelem_KB_190206.docx).
 • Kizárólag abban az esetben fogadja el a bizottság a kérelmet, ha a hallgatót szerződéses jogviszonyban (teljes- vagy részállásban, megbízással vagy önkéntes szerződéssel) foglalkoztatja egy szervezet a szakhoz és specializációhoz igazodó feladatkörben, megfelelő óraszámban.
 • A foglalkoztatást és annak tartalmát szerződéssel és munkaköri leírással lehet igazolni.
 • Kreditátviteli kérelmek beadási határideje a bizottságnak (elektronikus vagy postai úton, személyesen nem): az adott félév kurzusfelvételi időszakának vége (ld. HKR 34. § (1).). Emiatt kérjük, hogy a hallgató az első oktatási hét előtt, előre egyeztessen a kérelméről a rekreációs gyakorlatszervezőkkel (PBJ+MM) e-mailben.
 • Felmentés esetén a hallgató nem kap érdemjegyet a szakmai gyakorlati kurzusra, de az egyéni tantervében a TO teljesítettnek ismeri el (kipipálja) az adott kurzust.

Garantálható felmentés esetén a kurzust sem kell felvenni a Neptun Tanulmányi Rendszerben.

További információk kérhetőek a Rekreációs gyakorlatok általános szervezőitől:

E-mailben:

 • Dr. Magyar Márton: magyar.marton@ppk.elte.hu
 • Patakiné Dr. Bősze Júlia: bosze.julia@ppk.elte.hu;

Személyesen:

 • a minden félévben aktuálisan kihirdetett fogadóórákon TEAMS-en vagy
 • a 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49. IT Campus F épület, 3. emelet Rekreáció szobájában vagy a 1119 Budapest, Mérnök u. 35. előre egyeztetve