Szakdolgozati témalehetőségek

Szakdolgozati témalehetőségek

A szakdolgozati témaválasztás előtt feltétlenül tekintse meg az ITT LETÖLTHETŐ dokumentumot, és olvassa el benne a szakjára, szakirányára vonatkozó szakmai célkitűzéseket és kompetenciákat. Kérjük, hogy szakdolgozati témaként csak olyan témakört válasszon, amelyik az ön szakjának itt megjelölt tudásanyagához, ismeretköreihez, képességeihez kapcsolódik.

SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA TÉMALEHETŐSÉGEK 2023. ŐSZ

 

Anti Zsuzsanna, PhD hallgató
 
Jelentkezés: anti.zsuzsanna@ppk.elte.hu
 
Európai Unió és a sport 
 
Sport és társadalmi integráció 
 
Fogyatékos személyek sportja
 
Harcművészetek
 
Ábel Krisztina, doktorjelölt
 
Jelentkezés: abel.krisztina@ppk.elte.hu
 
A zenei hangnem és a versenysport kapcsolata
 
Különböző zenei stílusok hallgatásának hatásai mentális sportolás esetén
 
Bárdos György, professor emeritus
 
Jelentkezés: bardos.gyorgy@ppk.elte.hu
 
Életmód és egészség (elsősorban MSc szinten, de BSc-n is)
 
Bartos Adél, PhD hallgató
 
Jelentkezés: bartos.adel@ppk.elte.hu
 
Perfekcionizmus
 
Megfelelés az elvárásoknak
 
Béki Piroska, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: beki.piroska@ppk.elte.hu
 
Sportturisztikai utazások a 21. században
 
Gender kutatások a sportban
 
Téli sportok rendszere
 
Az egészségturizmus fejlődési trendjei
 
Outdoor irányzatok fejlődési lehetőségei
 
Extrém és kalandsportok fejlődési irányai napjainkban
 
Küzdősportok rekreációs jelentősége
 
Ökölvívás eredményességi mutatói
 
Küzdősportok szerepe a testnevelésben
 
A profi és az amatőr ökölvívás összehasonlítása (Ökölvívás szakedző)
 
Az iskolai testnevelés és az ökölvívás (Ökölvívás szakedző)
 
Edző-tanítvány kapcsolata az ökölvívásban (Ökölvívás szakedző)
 
Gender kutatások a sportban (Ökölvívás szakedző)
 
Küzdősportok és az ökölvívás (Ökölvívás szakedző)
 
Magyarország eredményességi mutatói az ökölvívásban (Ökölvívás szakedző)
 
Női, férfi ökölvívás története (Ökölvívás szakedző)
 
Női vagy férfi ökölvívás eredményességének vizsgálata (Ökölvívás szakedző)
 
Nők és az olimpia (Ökölvívás szakedző)
 
Ökölvívás a szabadidősportban (Ökölvívás szakedző)
 
Szabályok változása az ökölvívásban (Ökölvívás szakedző)
 
Ökölvívás gazdaságtana (Ökölvívás szakedző)
 
Beszkid Attila, testnevelő tanár
 
Jelentkezés: beszkid.attila@ppk.elte.hu
 
Edző, szülő szerepe a sportteljesítményre
 
Mérkőzéselemzés kézilabda sportágban
 
Kézilabda sportág fejlődése 
 
Strandkézilabda és a homokon történő edzés hatásai 
 
Birtalan Ilona Liliána, doktor jelölt
 
Jelentkezés: birtalan.liliana@ppk.elte.hu
 
Egészségszociológiai, egészségpszichológiai kérdések az élelmiszer-fogyasztáshoz kapcsolódóan
 
Egészség megélése a mindennapokban
 
Kvalitatív módszerek használata a rekreációhoz, rehabilitációhoz, egészségügyi ellátásokhoz kapcsolható tapasztalások feltérképezésében
 
Egészségpszichológiai megközelítések és megfigyelések az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben
 
Káros viselkedések (pl. addikciók) a sportban, rekreációban
 
Boros Szilvia, egyetemi docens
 
Jelentkezés: boros.szilvia@ppk.elte.hu
 
Gyógy- és wellness szolgáltatások a rekreációban
 
Sportregeneráció
 
A mozgásszervi rehabilitáció módszerei
 
A jóga szerepe a prevencióban
 
Testmozgás, táplálkozás, jóga a testtömegcsökkentésben
 
Táplálkozás és folyadékpótlás a rekreációban
 
Bukta Zsuzsanna, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: bukta.zsuzsanna@ppk.elte.hu
 
Sportstratégiák (külföldi országok, külföldi és hazai városok) összehasonlító elemzése
 
Állami és önkormányzati sportpolitika, sportfinanszírozás, a kiemelt sportágfejlesztéssel (KSF) és egyéb finanszírozási programokkal kapcsolatos elemzések
 
A nők szerepvállalása a sportban
 
Sportrendezvényekkel, sportprogramokkal összefüggő projekt-jellegű szakdolgozatok
 
Egy-egy sportág szervezeti fejlődésének, jelen helyzetének, jövőjének vizsgálata (pl. részvételi tendenciák, támogatások)
 
Sporttörténeti tárgyú munkák
 
Olimpiai értékek és olimpiai nevelés
 
Sport és nemzeti identitás összefüggéseinek a vizsgálata
 
Közösségi kvízjátékok, mint szabadidős elfoglaltság vizsgálata
 
Dibusz István, testnevelő tanár
 
Jelentkezés: dibusz.istvan@ppk.elte.hu
 
Az utcai sportok rekreációs lehetőségei
 
A szabadstílusú kerékpározás múltja, hazai helyzete, szakágai
 
A Snowboard, mint rekreációs eszköz
 
A Wakeboard, mint rekreációs eszköz
 
A SUP, mint rekreációs eszköz
 
Labdarúgás
 
Kosárlabda
 
Dömötör Zsuzsanna, egyetemi adjunktus
 
Jelenleg szabadságon, nem vállal témavezetést.
 
Elek József, testnevelő tanár
 
Jelentkezés: elek.jozsef@ppk.elte.hu
 
A Tamburelló ütő és sportág szerepe a kezdő tenisz oktatásban
 
A Tamburelli sportág, mint az “ütős sportok bölcsője”
 
Koordinációs képességek fejlesztése az “ütős sportágakkal” (Tamburelli, Gyorstollaslabda, Tollaslabda, MiniTenisz)
 
Ferentzi Eszter, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: ferentzi.eszter@ppk.elte.hu
 
Testmozgás és testi tudatosság
 
Testmozgás és testérzetek
 
Testmozgás és testre irányuló figyelem
 
Gátiné Dr. Drozdovszky Orsolya, egyetemi adjunktus
 
Jelenleg szabadságon, nem vállal témavezetést.
 
Gősi Zsuzsanna, egyetemi docens
 
Jelentkezés: gosi.zsuzsanna@ppk.elte.hu
 
Sportfinanszírozás
 
Sportolói kettős karrier
 
Sport és közösségi média
 
Szabadidősport gazdasági kérdései
 
TAO támogatás
 
A pandémia sportgazdaságra gyakorolt hatása
 
Sport és társadalmi felelősségvállalás
 
Hevesi Krisztina, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: hevesi.krisztina@ppk.elte.hu
 
Szexuális egészség
 
Sportpszichológia
 
Karsai István, tudományos főmunkatárs
 
Jelentkezés: karsai.istvan@ppk.elte.hu
 
Az úszómozgás technikai végrehajtását fejlesztő eljárások
 
Az úszómozgás végrehajtása és a testalkati tényezők közötti összefüggések
 
Edzéshatékonyságot fokozó eljárások az úszósportban
 
Kassay Lili, egyetemi docens
 
Jelentkezés: kassay.lili@ppk.elte.hu
 
A hivatásos sport üzleti kérdései (csapat, egyéni)
 
Az amerikai franchise-ligák működési és üzleti kérdései
 
A sportmarketing, illetve az online marketing aktuális kérdései
 
A labdarúgás üzleti kérdései
 
Vezetői, vezetési dilemmák
 
Komsa Ildikó, óraadó oktató
 
Jelentkezés: komsa.ildi@gmail.com
 
Az egészséges táplálkozás a rekreáció tükrében
 
A kiegyensúlyozott vegetáriánus táplálkozás és a rekreáció
 
Koncz Ádám, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: koncz.adam@ppk.elte.hu
 
A mindfulness hatása a testi és lelki egészségre
 
A testmozgás és a végrehajtó funkciók kapcsolata
 
A hobbikerékpározás pozitív pszichológiai hatásai
 
Kovács István Attila, PhD hallgató
 
Jelentkezés: kovacs.istvan@ppk.elte.hu
 
Létesítménymenedzsment
 
Kézilabda
 
Hivatásos és amatőr sport különbsége
 
TAO támogatás
 
Kovács Katalin, egyetemi docens
 
Jelentkezés: kovacs.katalin@ppk.elte.hu
 
Játékok szerepe a szabadidős tevékenységekben
 
Differenciálás lehetőségei a mozgásos tevékenységekben
 
Kultúrák megjelenése mozgásformákban, népijátékokban, sportágakban
 
Kovácsik Rita, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: kovacsik.rita@ppk.elte.hu
 
Zene a sportban
 
Nők a sportban
 
Aerobik
 
Cheerleading
 
Táncos sportok
 
Edzésfüggőség
 
Függőségek a sportban
 
Sport és a social media felületek
 
Sportrendezvények, sportesemények szervezése (projekt munka)
 
Egy sportág szervezeti fejlődése (jelen és jövő vizsgálata)
 
Körmendi János, egyetemi tanársegéd
 
Jelentkezés: kormendi.janos@ppk.elte.hu
 
Rekreációs céllal végzett sziklamászás, falmászás és egészség
 
Túrázás és egészség
 
Lehmann László, mestertanár
 
Jelentkezés: lehmann.laszlo@ppk.elte.hu
 
Pedagógia, oktatásügy, oktatáspolitika (edzőknek, testnevelőknek)
 
Sportpedagógia (mindenkinek)
 
Állami és civil sportirányítás, sportigazgatás (sportszervezőknek, sportmenedzsereknek, edzőknek)
 
Vezetéselmélet, szervezetfejlesztés (sportszervezőknek, sportmenedzsereknek)
 
Utánpótlás-nevelés rendszere, sportági utánpótlás-nevelés (sportszervezőknek, edzőknek)
 
Sportpolitika (sportmenedzsereknek)
 
A TAO és a KSF sportszakmai témájú elemzése (sportszervezőknek)
 
Lukács Anikó, testnevelő tanár
 
Jelentkezés: lukacs.aniko@ppk.elte.hu
 
Kosárlabda sportág- utánpótlás képzés-sportszakmai témakörök (Edző BSc)
 
Kosárlabda sportág- sportakadémiák- tudomány a kosárlabda szolgálatában (Edző BSc)
 
Kosárlabda sportág- képzések/ továbbképzések rendszere (Edző BSc)
 
Sportakadémiák rendszere. (Sportszervezés BSc, Sportmenedzser MSc)
 
Sportlétesítmények. (Sportszervezés BSc, Sportmenedzser MSc)
 
A versenysportot támogató rekreáció. (Rekreációszervező és egészségfejlesztő BSc)
 
Magyar Márton, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: magyar.marton@ppk.elte.hu
 
Turizmus és rekreáció kapcsolatai (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában)
 
Sportturizmus színterei (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában: aktív turizmus, passzív turizmus, látogatómenedzsment például stadiontúrák vagy sportmúzeum esetén; hallgató által hozott sportversenyen kutatás is megvalósítható már futó KEB-engedélyes kérdőívvel)
 
Egészségturizmus színterei (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában)
 
Szállodai és rendezvényanimáció kontextusai (elsődlegesen projekt dolgozatra)
 
Wellness üzemeltetés (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában)
 
Zenés-táncos rekreáció / táncsport (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában; empirikus dolgozat tánc stílusok hatásai már validált kérdőívvel)
 
Szellemi / kulturális rekreációs lehetőségek napjainkban (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában mint például koncertek, fesztiválok, múzeumok, olvasás kultúra, szellemi sportok stb.; bekapcsolódás színházi kutatásba már futó KEB-engedélyes kérdőívvel)
 
Sportturizmus-menedzsment (pl. utazási irodák sporttermékei, létesítmények vendéglátás menedzsmentje, regionális sportturisztikai vonzerő menedzsment, üzleti sportturizmus - elméleti és projekt dolgozatként, elsődlegesen Sportmenedzser MSc-n)
 
Mészáros Zsófia, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: meszaros.zsofia@ppk.elte.hu
 
Különböző csoportok testösszetételbeli és/vagy motorikus teljesítményvizsgálata
 
Különböző csoportok táplálkozási szokásainak összehasonlítása
 
Különböző csoportok táplálkozástani ismereteinek összehasonlítása
 
Mikó Alexandra, PhD hallgató
 
Jelentkezés: miko.alexandra@ppk.elte.hu
 
Táncos rekreáció
 
Felfüggesztéses edzés pozitív hatásai
 
Szabadidőeltöltési szokások
 
Okos eszközök hatása a fiatal generációkra
 
A gimnasztika népszerűségének feltérképezése a fiatalok körében.
 
Gyermek aerobik
 
Novák Ágnes, testnevelő tanár
 
Jelentkezés: novak.agnes@ppk.elte.hu
 
A röplabdázás nemzetközi és hazai történetének áttekintése
 
Rekreáció és a röplabdázás
 
Sportrendezvények története, eseményei, fejlődése
 
Sportesemények rendezése
 
Patakiné Bősze Júlia, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: bosze.julia@ppk.elte.hu
 
Aktív szabadidős programok - projekt jellegű dolgozatként
 
A hobbikerékpározás pozitív pszichológiai hatásai.
 
Sportszakosok elhelyezkedésének lehetőségei
 
Rekreáció szakosok "élményei" és meglátásai saját képzésükről, a munkaerő piaci elhelyezkedésük tükrében
 
Különböző korosztályúak életmód kérdései, befolyásoló tényezői
 
Petneházy Nóra, PhD hallgató
 
Jelentkezés: nora.petnehazy@gmail.com
 
Szarkopénia
 
Időskori rekreáció, rehabilitáció
 
Gerontológia
 
Állatasszisztált terápia
 
Petróczi Andrea, tudományos főmunkatárs
 
Jelentkezés: petroczi.andrea@ppk.elte.hu
 
Dopping használata az élsportban (viselkedési szokások, megelőzés, oktatás)
 
Dopping miatt szankcionált sportolók életminősége
 
Az edzők aktív és passzív szerepe a doppingban
 
A sportolók doppinggal kapcsolatos veszélyeztetettsége (Athlete Vulnerability)
 
Doppingprevalencia mérése közvetett kérdőíves módszerrel
 
Szubjektiv (vélt) doppingprevalencia és ennek hatása a sportolók doppinggal kapcsolatos véleményére
 
Értékeken alapuló doppingellenes oktatás
 
Integritás a sportban (sportolók megóvása) és a sport integritása (csalások megelőzése, megakadályozása, doppingot is beleértve)
 
Besúgók (whistleblowing) szerepe és megítélése a sportban
 
A doppingellenes mozgalom legitimitásának megítélése (sportolók, edzők, egyéb felkészítésben résztvevők és/vagy szurkolók által)
 
Ránky Márta, testnevelő tanár
 
Jelentkezés: ranky.marta@ppk.elte.hu
 
Harcművészetek, küzdősportok az alábbi négy megközelítésben (1, rekreációs háttere, 2, motoros képességek fejlesztési lehetőségei, 3, rendezvények, táborok, 4, projekt-jellegű szakdolgozatok)
 
Snowboard, alpesi síelés, síoktatás, extrém sportok az alábbi négy megközelítésben (1, rekreációs háttere, 2, motoros képességek fejlesztési lehetőségei, 3, rendezvények, táborok, 4, projekt-jellegű szakdolgozatok)
 
Adott térségek vagy kerületek rekreációs lehetőségei és ezek kihasználtsága
 
Fogyatékkal élők sportolási lehetőségei
 
Rausz-Szabó Attila, egyetemi adjunktus
 
Jelentkezés: rausz.szabo.attila@ppk.elte.hu
 
Sport teljesítmény fokozása
 
Edzésmódszerek
 
Sportképességek fejlesztése
 
Vízisportok felkészülési rendje
 
Stephens-Sarlós Erzsébet, egyetemi tanársegéd
 
Jelentkezés: sarlos.erzsebet@ppk.elte.hu
 
A perzisztáló csecsemőkori reflexek és a mozgáskoordináció összefüggésének vizsgálata nagycsoportos óvodások esetében
 
A stressz, illetve a trauma kezelése a Moro reflex kiválthatóságának függvényében felnőtteknél
 
A mozgáskoordináció és a kognitív teljesítmény összefüggése kisiskolás korban
 
Schwartz Kristóf, egyetemi tanársegéd
 
Jelentkezés: schwartz.kristof@ppk.elte.hu
 
Abúzus a sportban, abúzus a táncban
 
Bántalmazások hatása a sportteljesítményre
 
Trauma és sport / tánc
 
Tánc és mozgásterápia szerepe a mentális zavarokban
 
Gender és sport / tánc
 
Preventív szemléletű sportszervezet kialakításának projektfeladata
 
Anti-toxic környezet megalkotása a sportban és vagy a táncban
 
Fájdalom érzékelés
 
Perfekcionizmus
 
Anatómia, Biomechanika, Testtartás és Mozgáselemzés
 
Balesetmegelőzés és az elsősegély szerepe az oktatásban
 
Szabados Gábor, óraadó oktató
 
Jelentkezés: szabados.gabor@gmail.com
 
Sport és gazdaság kapcsolata
 
Sport és politika kapcsolata
 
Sport és média kapcsolata (mainstream média, közösségi média)
 
Labdarúgás
 
Labdarúgó-játékvezetés
 
Szabella Olivér, PhD hallgató
 
Jelentkezés: szabellaoliver@gmail.com
 
E-sport menedzsment
 
Szabó Attila, egyetemi tanár
 
Jelentkezés: szabo.attila@ppk.elte.hu
 
Placebo, nocebo a teljesítményben - empirikus jellegű dolgozat
 
Edzés- vagy okostelefonfüggőség - empirikus jellegű dolgozat
 
Szabó Sándor, PhD hallgató
 
Jelentkezés: aszabos@student.elte.hu
 
Dropout In sport in adolescence for the society lower classes
 
Szűcs Attila, testnevelő tanár
 
Jelentkezés: szucs.attila@ppk.elte.hu
 
Táborozások rekreációs jelentősége, táborszervezéssel járó szervezési feladatok
 
Fogyatékkal élők szabadidős programszervezései
 
Úszás oktatás, különös tekintettel a gyerek úszásra
 
Környezet és sport kapcsolatával foglalkozó munkák
 
Környezetvédelem, mint a szabadidő eltöltésének kultúrája
 
Gyógytestnevelés
 
Tabi Norbert, egyetemi tanársegéd
 
Jelentkezés: tabi.norbert@ppk.elte.hu
 
Sporttörténet (különös tekintettel a 20. századi időszakra)
 
A kommunista diktatúrák és a sport kapcsolata 
 
Olimpiák története
 
Sport társadalomtudományi aspektusai
 
Futball és politika kapcsolata
 
Futballtörténet
 
Sport és popkultúra (pl. film, sorozat, zene)
 
Tarsoly-Huszár Ágnes, testnevelő tanár
 
Jelentkezés: huszar.agnes@ppk.elte.hu
 
Alpesi síelés, síoktatás lehetőségei, sítábor szervezés
 
Kisgyermek foglalkozások
 
Természetjárás, táborozás szervezési feladatai
 
Aerobik
 
A pedibusz program és lehetőségei a lakosság körében
 
Torna
 
Görkorcsolyázásban rejlő rekreációs lehetőségek
 
Egy sportág helyzete, fejlődése, tendenciái
 
Szabadidősport
 
Tarsoly Zsolt, testnevelő tanár
 
Jelentkezés: tarsoly.zsolt@ppk.elte.hu
 
Alpesi síelés, snowboard lehetőségei
 
Téli sportok rekreációs lehetőségei
 
Újszerű labdás játékok bemutatása
 
Mozgáskoordináció fejlesztése különböző korosztályok számára
 
Kültéri sportparkok és lehetőségei
 
Zsembery Norbert, PhD hallgató
 
Jelentkezés: zsembery.norbert@ppk.elte.hu
 
Sportmarketing
 
Online marketing, social média
 
Fogyasztói magatartás
 
CSR, a sport gazdasági vonatkozásai