Záróvizsga

Záróvizsga

A záróvizsga a tavaszi félévben június 20., az őszi félévben január 20. körül kerül megtartásra. A pontos időpontot az ESI határozza meg.

A Tanulmányi Hivatal webes felületén (https://ppk.elte.hu/tanulmanyi) a Tanulmányi hírek között feltüntetett külön menüpontban (PPK - Záróvizsga-beosztás 202…/202…-es tanév …… félév) legalább két héttel a záróvizsga előtt tájékoztatja a hallgatót a vizsga időpontjáról: a beosztás megtekintéséhez a Neptun kódot kell megadni, a záróvizsga időpontját, helyszínét a "Keresés - Search" gomb megnyomására megjelenő táblázatból ismerhetik meg. Mivel ekkor még nem feltétlenül zárult le az összes vizsga, ez nem jelenti azt, hogy a kiértesített hallgatók mindenképpen záróvizsgát tehetnek.

A záróvizsgán való részvétel feltételei

 • záróvizsga jelentkezés a Neptunban:
  - nyári záróvizsgához legkésőbb március 20-án 23:59-ig,
  - téli záróvizsgához október 20-án 23:59-ig
  - kérvény elérése: Tanulmányi rendszer \ Ügyintézés \ Kérvények \ Kitölthető kérvények \ PPK szakos záróvizsga jelentkezés. A Neptun-kérvényben bejelölni szükséges a szakdolgozat típusát: „nem portfolió típusú”.
  - aki a fenti határidőre nem jelentkezett, lehetősége van a Tanulmányi Bizottságtól kérvényeznie a késedelmes jelentkezést. A kérvény e-mailbeni leadásának határideje: április 20. a nyári záróvizsgához, november 20. a téli záróvizsgához.
  Kérelem a Tanulmányi Bizottsághoz innen letölthető: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/urlapok
 • szakdolgozat feltöltése a Neptunba:
  - nyári záróvizsgához legkésőbb április 20-án 23:59-ig,
  - téli záróvizsgához november 20-án 23:59-ig
  - a feltöltésről tájékoztatót ad ki a Tanulmányi Hivatal minden félévben a webes felületén (https://ppk.elte.hu/tanulmanyi) a Tanulmányi hírek között
  - aki a fenti határidőre nem készült el, lehetősége van a Tanulmányi Bizottságtól kérvényeznie a késedelmes szakdolgozat feltöltését. A kérvény e-mailbeni leadásának határideje: április 20. a nyári záróvizsgához, november 20. a téli záróvizsgához.
  Kérelem a Tanulmányi Bizottsághoz és az 1. számú melléklet (témavezetői hozzájárulás a késedelmes szakdolgozat-leadáshoz) innen letölthető: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/urlapok
 • végbizonyítvány/abszolutórium megszerzése: a BSc-szakra előírt 180 kredit értékű összes kurzust elvégezte. A szabadon választható kredit-értékű kurzusok is beleszámítanak a 180 kreditbe. Javasolt a záróvizsga félévében ellenőriznie a hallgatónak a kreditek teljesülését (Neptun Tanulmányi rendszer \ Tanulmányok \ Előrehaladás).

A záróvizsga általános menete

A záróvizsga két részből áll össze: a két témakörre adott szóbeli feleletekből, valamint a szakdolgozat védéséből. A védés során a szakdolgozatot a szakdolgozónak egy maximum 10 perces prezentációval (max. 12 dia) kísért előadásban kell a bizottságnak bemutatnia, amely tartalmazza a bíráló által írásban feltett 2 kérdésre adott válaszát is. A hallgató ezután válaszol a bizottság további kérdéseire.

Tételsor

A tételsor várhatóan 2023-ban kerül feltöltésre.

A záróvizsga időpontja

Minden időszakban aktuálisan itt kerül majd kiírásra.

A záróvizsga forgatókönyv tervezete

Minden időszakban aktuálisan itt kerül majd kiírásra.

A záróvizsga értékelése, minősítése

Később kerül feltöltésre.

Az oklevél minősítése

Később kerül feltöltésre.