Sportszakmai gyakorlat

Sportszakmai gyakorlat

A Sportszakmai gyakorlat képzési célja:

A hallgatók a rendszeres gyerekedzések, vagy mozgásos foglalkozások látogatásával jártasságot szerezzenek az iskolán kívüli tevékenységekben. A gyakorlaton ismeretet szereznek változatos körülmények (vizes, szárazföldi, jeges, labdás, iskolai, sportegyesületi, stb.) között a különböző korú gyermekek mozgásos viselkedéséről, szokásairól és fejlődéséről. A hallgatók tapasztalatot gyűjtsenek a mozgásos foglalkozások szervezési és vezetési követelményeiről.

Tanulási eredmények, kompetenciák

tudás:

 • A nevelési-fejlesztési funkciókat betöltő szervezetek, intézmények, közösségek működésének, konfliktusainak, diszfunkcióinak szabályszerűségeiről való tájékozottság.
 • A mozgástanulás formáinak ismerete mind általános, mind pedig konkrét sportági vonatkozásban.
 • A sporttevékenység megszerettetése, az életen át tartó fizikai aktivitás iránti elkötelezettség kialakítása.
 • A tehetségek felismerése és a tehetséggondozás feladataihoz szükséges ismeretek, tehetséggondozás (mentorálás) elsajátítása.
 • Ismeretek és készségek a testi fejlettség státuszának megállapítására, az egyéni fejlettség programjának elkészítésére, ezzel összefüggésben ismeretek és készségek motorikus próbák szervezésére, lebonyolítására, értékelésére és az adatok tárolására.

attitűd:

 • Megfelelő önismerettel rendelkezik, képes saját tevékenységével kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre.
 • Nyitott az új és bevált nemzetközi, elsősorban európai módszertan, illetve gyakorlat iránt, hogy hivatása gyakorlása során megfeleljen az új követelményeknek.

képesség:

 • Képes a különböző korosztályú és tudású diákoknak individuális gyakorlatsort tervezni és levezetni.
 • Képes a különböző korosztályú és tudású diákokkal kommunikálni, konfliktus helyzetek megoldására.
 • Nyitott lesz a különböző korosztályú és tudású diákok mozgásigényére és pozitív környezetet teremteni a foglalkozások során.
 • Képes lesz kreatívan szervezni és lebonyolítani mozgásos tevékenységeket.

Követelmények

 • A félév során 10 alkalommal, 3 – 16 éves gyerekek mozgásos foglalkozásán aktív részvétel.  A foglalkozások időtartama minimum 60 perc, maximum 90 perc; heti maximum 2 alkalommal. A foglalkozásokon az aktuális feladatokat a testnevelő/edző jelöli ki, irányítja és ellenőrzi.
 • A 6 félévből az alábbiakból kötelező választani legalább egyszer:
  • Atlétika, vagy egyéb egyéni sportágak (triatlon, kerékpár, kajak-kenu).
  • Esztétikai sportágak, vagy küzdősportok foglalkozásai (torna, RG, jégkorcsolya, táncórák, judo, birkózás, stb.)
  • Labdás foglalkozás (sportjátékok foglalkozásai iskolai- vagy egyesületi csapatnál).
  • Uszodai körülmények (vízhez szoktató edzések, úszás, szinkronúszás, vízilabda, stb.)
  • A hallgató a 6 félévből maximum 1x választhat iskolai táborban, vagy egyesületi edzőtáborban kísérő tanári szerepet, amely „bent alvásos” tábor esetén minimum 3 nap, napközis tábor esetén minimum 5 nap.
  • Az ELTE általános testnevelés óráin is teljesíthető a szakmai gyakorlatok az alábbi feltételekkel:
   • a testnevelő tanárképzésben oktató tanár hozzájárulásával;
   • ha a választott sportágat (foglakozási formát) legalább jeles (5) minősítéssel abszolválta a hallgató a tanulmányai során. (Például: Kosárlabdázást 3. félévben teljesíti a hallgató, 4. félévtől (kosár)labdás szakmai gyakorlatát felveheti a kosárlabdázást oktató kollégánál.)

Számonkérési és értékelési rendszere

Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:

követelmények

 • A gyakorlat a félév kezdetétől a vizsgaidőszak első 2 hetével bezáródóan teljesíthető.
 • Az Intézet által meghatározott formai és tartalmi követelmények szerint elkészített beszámolók határidőre történő leadása.
 • A gyakorlati hely által kiállított „Igazolás és értékelés” nyomtatvány határidőre történő leadása.

az értékelés módja: gyakorlati jegy

az értékelés szempontjai:

 • a beszámoló dolgozat követelményrendszerének alkalmazása
 • kapcsolattartás a külső és belső gyakorlati instruktorral
 • rendszer-szemlélet

Irodalom

Kötelező irodalom

 • ELTE PPK ESI (é.n.): Általános tájékoztató a „Rekreációs gyakorlat 1. külső gyakorlati kurzus” teljesítéséről a Sport- és Rekreációszervezés BSc szak, Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányú hallgatók számára.