Diplomamunka témalehetőségek

Diplomamunka témalehetőségek

DIPLOMAMUNKA TÉMALEHETŐSÉGEK 2022. ŐSZ

Sportmenedzser

 

Bartos Adél, PhD hallgató

Jelentkezés: bartos.adel@ppk.elte.hu

Perfekcionizmus

Megfelelés az elvárásoknak

 

Béki Piroska, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: beki.piroska@ppk.elte.hu

Sportturisztikai utazások a 21. században.

Gender kutatások a sportban.

Téli sportok rendszere.

Az egészségturizmus fejlődési trendjei

Outdoor irányzatok fejlődési lehetőségei.

Extrém és kalandsportok fejlődési irányai napjainkban.

Küzdősportok rekreációs jelentősége

Téli sportok és táborok szervezési kérdései

 

Bukta Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: bukta.zsuzsanna@ppk.elte.hu

Sportstratégiák (külföldi országok, külföldi és hazai városok) összehasonlító elemzése

Állami és önkormányzati sportpolitika, sportfinanszírozás, a kiemelt sportágfejlesztéssel (KSF) és egyéb finanszírozási programokkal kapcsolatos elemzések

A nők szerepvállalása a sportban

Sportrendezvényekkel, sportprogramokkal összefüggő projekt-jellegű szakdolgozatok

Egy-egy sportág szervezeti fejlődésének, jelen helyzetének, jövőjének vizsgálata (pl. részvételi tendenciák, támogatások)

Sporttörténeti tárgyú munkák

Olimpiai értékek és olimpiai nevelés

Sport és nemzeti identitás összefüggéseinek a vizsgálata

Közösségi kvízjátékok, mint szabadidős elfoglaltság vizsgálata

 

Faragó Beatrix, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: farago.beatrix@ppk.elte.hu

Sportintegráció az esélyegyenlőség részeként

Sportstratégia kialakítása (szabadidő, versenysport)

A sport és a sportoló a sportgazdaságban (sportszervezetek gazdálkodása, működtetése, finanszírozása, felépítése, menedzsmentje, irányítása, stratégiája)

Küzdősportok a rekreációban, a versenysportban

Sportolói kettős karrier

Snowboard rekreációs viszonyai

 

Gősi Zsuzsanna, egyetemi docens

Jelentkezés: gosi.zsuzsanna@ppk.elte.hu

Sportfinanszírozás

Sportolói kettős karrier

Sport és közösségi média

Szabadidősport gazdasági kérdései

TAO támogatás

A pandémia sportgazdaságra gyakorolt hatása

Sport és társadalmi felelősségvállalás

 

Kassay Lili, egyetemi docens

Jelentkezés: kassay.lili@ppk.elte.hu

A hivatásos sport üzleti kérdései (csapat, egyéni)

Az amerikai franchise-ligák működési és üzleti kérdései

A sportmarketing, illetve az online marketing aktuális kérdései

A labdarúgás üzleti kérdései

Vezetői, vezetési dilemmák

 

Kovács István Attila, PhD hallgató

Jelentkezés: kovacs.istvan@ppk.elte.hu

Létesítménymenedzsment

Kézilabda

Hivatásos és amatőr sport különbsége

TAO támogatás

 

Kovácsik Rita, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: kovacsik.rita@ppk.elte.hu

Zene a sportban

Nők a sportban

Aerobik

Cheerleading

Táncos sportok

Edzésfüggőség

Függőségek a sportban

Sport és a social media felületek

Sportrendezvények, sportesemények szervezése (projekt munka)

Egy sportág szervezeti fejlődése (jelen és jövő vizsgálata)

 

Lehmann László, mestertanár

Jelentkezés: lehmann.laszlo@ppk.elte.hu

Pedagógia, oktatásügy, oktatáspolitika (edzőknek, testnevelőknek)

Sportpedagógia (mindenkinek)

Állami és civil sportirányítás, sportigazgatás (sportszervezőknek, sportmenedzsereknek, edzőknek)

Vezetéselmélet, szervezetfejlesztés (sportszervezőknek, sportmenedzsereknek)

Utánpótlás-nevelés rendszere, sportági utánpótlás-nevelés (sportszervezőknek, edzőknek)

Sportpolitika (sportmenedzsereknek)

A TAO és a KSF sportszakmai témájú elemzése (sportszervezőknek)

 

Lukács Anikó, testnevelő tanár

Jelentkezés: lukacs.aniko@ppk.elte.hu

Sportlétesítményekhez kapcsolódó témakörök.

Sportakadémiákhoz tartozó témakörök.

Kosárlabda sportágat feldolgozó témakörök.

 

Magyar Márton, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: magyar.marton@ppk.elte.hu

Turizmus és rekreáció kapcsolatai (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában)

Sportturizmus színterei (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában: aktív turizmus, passzív turizmus, látogatómenedzsment például stadiontúrák vagy sportmúzeum esetén; hallgató által hozott sportversenyen kutatás is megvalósítható már futó KEB-engedélyes kérdőívvel)

Egészségturizmus színterei (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában)

Szállodai és rendezvényanimáció kontextusai (elsődlegesen projekt dolgozatra)

Wellness üzemeltetés (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában)

Zenés-táncos rekreáció / táncsport (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában; empirikus dolgozat tánc stílusok hatásai már validált kérdőívvel)

Szellemi / kulturális rekreációs lehetőségek napjainkban (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában mint például koncertek, fesztiválok, múzeumok, olvasás kultúra, szellemi sportok stb.; bekapcsolódás színházi kutatásba már futó KEB-engedélyes kérdőívvel)

Sportturizmus-menedzsment (pl. utazási irodák sporttermékei, létesítmények vendéglátás menedzsmentje, regionális sportturisztikai vonzerő menedzsment, üzleti sportturizmus - elméleti és projekt dolgozatként, elsődlegesen Sportmenedzser MSc-n)

 

Novák Ágnes, testnevelő tanár

Jelentkezés: novak.agnes@ppk.elte.hu

A röplabdázás nemzetközi és hazai történetének áttekintése

Rekreáció és a röplabdázás

Sportrendezvények története, eseményei, fejlődése

Sportesemények rendezése

 

Patakiné Bősze Júlia, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: bosze.julia@ppk.elte.hu

Aktív szabadidős programok - projekt jellegű dolgozatként

Egyetemisták testképe, ideáljai, egészséghez való viszonyulása és a média lehetséges hatásai

Sportszakosok elhelyezkedésének lehetőségei

Rekreáció szakosok "élményei" és meglátásai saját képzésükről, a munkaerő piaci elhelyezkedésük tükrében

Különböző korosztályúak életmód kérdései, befolyásoló tényezői

 

Szabados Gábor, óraadó oktató

Jelentkezés: szabados.gabor@gmail.com

Sport és gazdaság kapcsolata

Sport és politika kapcsolata

Sport és média kapcsolata (mainstream média, közösségi média)

Labdarúgás

Labdarúgó-játékvezetés

 

Szabella Olivér, PhD hallgató

Jelentkezés: szabellaoliver@gmail.com

E-sport mendzsment