Sport- és rekreációszervezés BSc – Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány

Sport- és rekreációszervezés BSc – Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány

Sport- és rekreációszervezés BSc - Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány

Az ideális jelentkező

nem kizárólag sportszeretőnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel, a társadalomtudományok területén való jártassággal, valamint az egészséges életmód területén is szeretné bővíteni ismereteit, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is erős oldala. Fontos a jó együttműködési, kapcsolatteremtési és szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képesség, folyamatos tanulásra, önképzésre, az újra való nyitottság. Jó, ha a jelentkezőnek van sportolói múltja, de nem feltétlenül szükséges: a sport iránti – akár szurkolói – érdeklődése, motivációja a legfontosabb.

Érettségi és felvételi vizsgakövetelmények

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a következőkből: biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika. A jelentkezőknek ezen felül alkalmassági vizsgát is teljesíteniük kell.

Tanulási lehetőségek

A szakon két szakirány van, a felvételi eredményeként vagy rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon, vagy sportszervezés szakirányon tanulhatnak a diákok. A képzés első része közös, a továbbiakban a szakiránynak megfelelően szétválik. Közös tárgyak: anatómia-élettan, sport-és terhelésélettan, pszichológia, szociológia, sportpedagógia, edzéselmélet, kommunikáció, sportmenedzsment, sportturizmus, környezetvédelem és sport.

 

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány

 

A képzés célja

A rekreáció eredendő célja és annak eredménye a minőségi élet megélése. A rekreációs szak-emberek képzésének célja ezen szemlélet terjesztése, valamint az, hogy a rekreációszervezők a fentiek megvalósulásához szükséges tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá váljanak. 

Főbb tárgyak

Rekreációelmélet és -módszertan, szellemi rekreáció, animáció, táborozási ismeretek, mozgás-programok, játékmester, rendezvényszervezés, rehabilitáció, zenés rekreációs programok, aerobic, labdás-golyós játékok, gördülők, tenisz, egészségfejlesztés, rekreációs szakmai gyakorlatok, táborok.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: rekreációszervező és egészségfejlesztő.

Választható specializációk: szállodai és rendezvényanimátor, fitnesz- és wellness-szakértő.

A specializációválasztás a 3. félév vizsgaidőszakának elején esedékes a Neptun tanulmányi rendszerben (december közepétől január elejéig, pontos dátum a https://qter.elte.hu/statikus.aspx/idorend oldalon olvasható aktuálisan). Első lépésként a következő félévet szükséges aktiválni. Majd az Ügyintézés \ Modulválasztás menüpontban a „Szakirányválasztás PPK 202…/2…/2”-t szükséges kiválasztani Budapesten (Szombathelyen a „Szakirányválasztás PPK-SEK 202…/2…/2”-t).

A specializációválasztás sikerességéhez az alábbi kritériumtárgyak minimum 3,5-es átlaga szükséges Budapesten:

Tanulmányaikat 2017-2019 között megkezdettek számára:

  • szállodai és rendezvényanimátor: 1.) A rekreáció elmélete és módszertana 1. (2. félév), 2.) Rendezvénymenedzsment (3. félév), 3.) Animáció (3. félév), 4.) Játékok (2. félév), 5. Zenés rekreációs programok 1. (2. félév), 6.) Zenés rekreációs programok 2. (3. félév)
  • fitnesz- és wellness-szakértő: 1.) A rekreáció elmélete és módszertana 1. (2. félév), 2.) Anatómia 1. (1. félév), 3.) Anatómia 2. (2. félév), 4.) A fizikai fittség vizsgálata (2. félév), 5.) Aerobik és változatai (3. félév), 6. Gimnasztika 2. (2. félév)

Tanulmányaikat 2020 szeptemberében megkezdettek számára:

  • szállodai és rendezvényanimátor: 1.) A rekreáció elmélete és módszertana 1. (2. félév), 2.) Rendezvénymenedzsment (3. félév), 3.) Animáció (2. félév), 4.) Játékok (2. félév), 5.) Zenés rekreációs mozgásprogramok (1. vagy 2. félév), 6.) Rekreációs sportjátékok módszertana (2. félév)
  • fitnesz- és wellness-szakértő: 1.) A rekreáció elmélete és módszertana 1. (2. félév), 2.) Anatómia 2. (2. félév), 3.) Élettan, sportélettan, biokémia 1. (2. félév), 4.) Terhelésélettani vizsgáló módszerek (3. félév), 5.) Aerobik és változatai (3. félév), 6.) Gimnasztika 2. (2. félév)

Elhelyezkedési lehetőségek

a rekreáció valamennyi területén, így a nonprofit szektorban, állami fenntartású intézményekben és a versenyszférában a szabadidő, a sport, a rendezvények és egyéb programok szervezése és lebonyolítása területén, akár a turizmus keretein belül, vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítőjeként, vezetőjeként. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői, programvezetői, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére.