Hazai partnereink

Hazai partnerek

Az ESI igazgatója tagja a PPK Kari Vezetőségének, az Intézet 2 tagot delegál a PPK Kari Tanácsába, akiket 3 évre választanak az oktatók (jelenleg Köteles Ferenc igazgató, és Bárdos György egyetemi tanár), oktatói tagjai a Kar valamennyi bizottságának. Egy oktató a Rektor delegáltjaként az ELTE Tudományos Tanács tagja.

Az Intézetet egy fő (jelenleg Bárdos György egyetemi tanár) képviseli a 2015-ben megalakult ELTE Egyetemi Sporttanácsban, valamint a Magyar Rektori Konferencia (MRK) Sporttudományi Bizottságában. Az ESI 2 fő tagot delegálhat a Testnevelés és Sportszakmai Kollégiumba, valamint egy főt a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség Közgyűlésére.

Az ESI igen szorosan együttműködik az ELTE sporttal foglalkozó egységeivel, mindenek előtt a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubbal (BEAC), amelyben több oktató is vezető szerepet tölt be, az ELTE Sport Kft-vel, valamint az EHÖK-kel. Az együttműködés kiterjed nemcsak a hétköznapi sporttevékenységre és az oktatásra, hanem a különféle sporttal és egészségmegőrzéssel kapcsolatos rendezvényekre, a stratégiai kérdésekre, a sportösztöndíjasok kiválasztására és segítésére, a fejlesztésekre, és a sport-közéletben való megjelenésre is.

Az ESI oktatói a Kar más szakjain (elsősorban a pszichológus képzésben, és annak angol nyelven folyó programjában /ELUP/), illetve más karokon (pl. TTK) folyó oktatásban is részt vesznek, ami mutatja az oktatói csapat sokoldalú képzettségét és tudását. Néhányan középfokú képzésben (főleg OKJ-s tanfolyamokon) is vállalnak oktatómunkát.

Sok oktatónk tagja tudományos, illetve szakmai társaságoknak, kiemelten a Magyar Sporttudományi Társaságnak (MSTT), a Magyar Sportorvosi Társaságnak, a Magyar Pszichológiai Társaságnak (MPT) és a Magyar Pedagógiai Társaságnak (MPeT). Többen szerepelnek meghívott előadóként tudományos rendezvényeken, a Magyar Tudomány Ünnepén, az Intézet munkatársai maguk is szerveznek szakmai rendezvényeket, illetve vesznek részt ilyeneken (pl. a Kutatók Éjszakáján).