Záróvizsga

Záróvizsga

A záróvizsga időpontja

Szakdolgozat védés 

2022. június 21. (kedd) 9:00 órától több bizottságban

Helyszín: a Microsoft TEAMS felületen

Tétel feleletek

2022. június 22 és 23. (szerda és csütörtök) 9:00 órától több bizottságban

Helyszín: 1117 Budapest, Prielle Kornélia út 47-49. IT Campus F épület, 3. emelet, Tantermek

A beosztás a TH ( https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi) webes felületén elérhető a Hírek menüpontból, a Neptun-kód megadásával. 

Tételsor

Záróvizsga tételsor (2017-től)

A záróvizsga általános menete

A záróvizsga a tavaszi félévben június 20., az őszi félévben január 20. körül kerül megtartásra. A pontos időpontot az ESI határozza meg.

A Tanulmányi Hivatal webes felületén (https://ppk.elte.hu/tanulmanyi) a Tanulmányi hírek között feltüntetett külön menüpontban (PPK - Záróvizsga-beosztás 202…/202…-es tanév …… félév) legalább két héttel a záróvizsga előtt tájékoztatja a hallgatót a vizsga időpontjáról: a beosztás megtekintéséhez a Neptun kódot kell megadni, a záróvizsga időpontját, helyszínét a "Keresés - Search" gomb megnyomására megjelenő táblázatból ismerhetik meg. Mivel ekkor még nem feltétlenül zárult le az összes vizsga, ez nem jelenti azt, hogy a kiértesített hallgatók mindenképpen záróvizsgát tehetnek.

A záróvizsga két részből áll össze: a két témakörre adott szóbeli feleletekből, valamint a szakdolgozat védéséből. A védés során a szakdolgozatot a szakdolgozónak egy maximum 10 perces prezentációval (max. 12 dia) kísért előadásban kell a bizottságnak bemutatnia, amely tartalmazza a bíráló által írásban feltett 2 kérdésre adott válaszát is. A hallgató ezután válaszol a bizottság további kérdéseire.

A záróvizsgán való részvétel feltételei

 • záróvizsga jelentkezés a Neptunban:
  - nyári záróvizsgához legkésőbb március 20-án 23:59-ig,
  - téli záróvizsgához október 20-án 23:59-ig
  - kérvény elérése: Tanulmányi rendszer \ Ügyintézés \ Kérvények \ Kitölthető kérvények \ PPK szakos záróvizsga jelentkezés. A Neptun-kérvényben bejelölni szükséges a szakdolgozat típusát: „nem portfolió típusú”.
  - aki a fenti határidőre nem jelentkezett, lehetősége van a Tanulmányi Bizottságtól kérvényeznie a késedelmes jelentkezést. A kérvény e-mailbeni leadásának határideje: április 20. a nyári záróvizsgához, november 20. a téli záróvizsgához.
  Kérelem a Tanulmányi Bizottsághoz innen letölthető: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/urlapok
 • szakdolgozat feltöltése a Neptunba:
  - nyári záróvizsgához legkésőbb április 20-án 23:59-ig,
  - téli záróvizsgához november 20-án 23:59-ig
  - a feltöltésről tájékoztatót ad ki a Tanulmányi Hivatal minden félévben a webes felületén (https://ppk.elte.hu/tanulmanyi) a Tanulmányi hírek között
  - aki a fenti határidőre nem készült el, lehetősége van a Tanulmányi Bizottságtól kérvényeznie a késedelmes szakdolgozat feltöltését. A kérvény e-mailbeni leadásának határideje: április 20. a nyári záróvizsgához, november 20. a téli záróvizsgához.
  Kérelem a Tanulmányi Bizottsághoz és az 1. számú melléklet (témavezetői hozzájárulás a késedelmes szakdolgozat-leadáshoz) innen letölthető: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/urlapok
 • végbizonyítvány/abszolutórium megszerzése: a BSc-szakra előírt 180 kredit értékű összes kurzust elvégezte. Rekreáció és életmód szakon a specializációkra előírt összes kurzussal. (Amennyiben valaki nem került be specializációra vagy nem választott, neki a két specializációból szükséges 30 kredit értékű kurzust elvégeznie, bármilyen összetételben. A specializációs tárgyak 30 kreditje nem váltható ki másik ELTE-kurzussal.) A szabadon választható, 9 kredit-értékű kurzusok is beleszámítanak a 180 kreditbe. Általános testnevelés kurzus maximum 4 kredit értékben számít bele a szabadon választható kurzusok körébe. Javasolt a záróvizsga félévében ellenőriznie a hallgatónak a kreditek teljesülését (Neptun Tanulmányi rendszer \ Tanulmányok \ Előrehaladás).

A záróvizsga forgatókönyv tervezete a 2022. januári időszakra

Letölthető itt

A záróvizsga értékelése, minősítése

A BSc rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirányon a záróvizsga eredménye:

 1. a szakdolgozat védésére kapott érdemjegy
 2. az „A” tételre kapott jegy (Rekreáció elmélet kérdései tételsor)
 3. a „B” tételre kapott jegy (Rekreáció módszertan kérdései tételsor)

egész számra kerekített átlaga.

Az oklevél minősítése

A BSc rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirányon az oklevél minősítése:

Az alábbi jegyekből számított, egész számra kerekített átlag:

 • rekreációelmélet szigorlat;
 • aktív félévek halmozott tanulmányi átlaga osztva a tanulmányi félévek számával (két tizedesjegyre kerekítve) kétszeres súllyal;
 • szakdolgozat opponensi bírálat érdemjegye;
 • záróvizsga eredménye egészre kerekítve.

Az átlagszámítás a kerekítés szabályai szerint történik: 5 tized és alacsonyabb törtérték esetén lefelé, 51 századtól fölfelé (pl. 4,5 = 4; viszont 4,51 = 5).