Oktatás

Oktatás

2024-ben induló képzéseink

SPORTMENEDZSER MSC

KINEK VALÓ A SPORTMENEDZSER MESTERSZAK?

A sportmenedzser mesterszakot mindazoknak ajánljuk, akik akár sportszakmai, akár gazdálkodással kapcsolatos alapképzettséget szereztek, és a sportszektorban vagy a szélesen értelmezett sportgazdaság valamely területén szeretnének majd dolgozni. A szak legfőbb vonzerejét éppen az jelenti, hogy a képzés több szakterületről válogatja össze a jövő sportmenedzserei számára nélkülözhetetlen tudásanyagot, és komplex módon fejleszti az e speciális területen jól hasznosítható kompetenciákat. A képzés magas szakmai színvonalát garantálja, hogy az oktatásban az ELTE PPK Sport- és Egészségtudományi Intézete mellett az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének szakemberei is részt vesznek.

A képzésre jelentkezni lehet egyebek közt sportszervező, rekreációszervező, edző, testnevelő tanár diplomával, illetve például gazdálodás-menedzsemt, szervezés-vezetés, marketing területen szerezett alapégzettséggel is. A sportmenedszer szakot szívesen választják azok, akik korábban maguk is versenyszerűen sportoltak, de kiváló sportmenedszer válhat a szektor iránt érdeklődő, de a mozgást csak hobbiként űző hallgatókból is.

 

SPORTSZERVEZÉS BSC

KINEK VALÓ A SPORTSZERVEZÉS SZAK?

Az ideális jelentkező nem kizárólag sportszeretőnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti a társadalomtudományok területén való jártassággal, környezettudatos szemlélettel, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is erős oldala. Fontos a jó együttműködési, kapcsolatteremtési és szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képesség, folyamatos tanulásra, önképzésre, az újra való nyitottság. Jó, ha a jelentkezőnek van sportolói múltja, de nem feltétlenül szükséges: a sport iránti – akár szurkolói – érdeklődése, motivációja a legfontosabb.

 

REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD BSC

KINEK VALÓ A REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD SZAK?

Az ideális jelentkező nem kizárólag sportszeretőnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel, a társadalomtudományok területén való jártassággal, valamint az egészséges életmód területén is szeretné bővíteni ismereteit, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is erős oldala. Fontos a jó együttműködési, kapcsolatteremtési és szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képesség, folyamatos tanulásra, önképzésre, az újra való nyitottság. A jelentkező legyen nyitott az életminőség tágan értelmezhető témaköreinek megismerésére, az ehhez kapcsolódó egyéni és társadalmi szintű kérdések megfogalmazására és megválaszolására.

 

EDZŐ BSC

KINEK VALÓ AZ EDZŐ BSC SZAK?

Az ideális jelentkező ismeri választott sportága főbb technikai és taktikai elemeit, képes azok gyakorlatban történő végrehajtására. Ezt kiegészítve alapvető anatómiai és élettani tudással rendelkezik. Fontos, hogy folyamatos tanulásra, önképzésre nyitott legyen a szak befejeztével is. A jelentkezőnek választott sportágában sportolói múlttal kell rendelkeznie, nem feltétlenül szükséges első osztályú bajnokságból, ám a sportág iránti érdeklődése és motivációja elengedhetetlen.

 

TESTNEVELŐ TANÁR O

A ideális jelentkező:

Közösségi ember, aki szereti a mozgásos kihívásokat télen, nyáron mesterséges és természeti környezetben is, többévtizedes tapasztalatokkal rendelkező, elismert oktatók irányításával.

Mindemelett nemcsak meg- és átélni szeretné az élményeket, hanem átadni a következő generációnak, mivel  „a sport nemcsak a test nevelésének, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze…” Szent-Györgyi Albert.

Valamint, a jelentkező feladatának érzi a fizikailag aktív, egészséges életmód szemléletének kialakítását a legkisebbektől a legnagyobbakig.