Szakdolgozati témalehetőségek

Szakdolgozati témalehetőségek

A szakdolgozati témaválasztás előtt feltétlenül tekintse meg az ITT LETÖLTHETŐ dokumentumot, és olvassa el benne a szakjára, szakirányára vonatkozó szakmai célkitűzéseket és kompetenciákat. Kérjük, hogy szakdolgozati témaként csak olyan témakört válasszon, amelyik az ön szakjának itt megjelölt tudásanyagához, ismeretköreihez, képességeihez kapcsolódik.

SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA TÉMALEHETŐSÉGEK 2023. TAVASZ

 

Bárdos György, professor emeritus

Jelentkezés: bardos.gyorgy@ppk.elte.hu

Életmód és egészség (elsősorban MSc szinten, de BSc-n is)

 

Bartos Adél, PhD hallgató

Jelentkezés: bartos.adel@ppk.elte.hu

Perfekcionizmus

Megfelelés az elvárásoknak

 

Béki Piroska, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: beki.piroska@ppk.elte.hu

Sportturisztikai utazások a 21. században.

Gender kutatások a sportban.

Téli sportok rendszere.

Az egészségturizmus fejlődési trendjei

Outdoor irányzatok fejlődési lehetőségei.

Extrém és kalandsportok fejlődési irányai napjainkban.

Küzdősportok rekreációs jelentősége

Téli sportok és táborok szervezési kérdései

 

Birtalan Ilona Liliána, doktor jelölt

Jelentkezés: birtalan.liliana@ppk.elte.hu

Egészségszociológiai, egészségpszichológiai kérdések az élelmiszer-fogyasztáshoz kapcsolódóan

Egészség megélése a mindennapokban

Kvalitatív módszerek használata a rekreációhoz, rehabilitációhoz, egészségügyi ellátásokhoz kapcsolható tapasztalások feltérképezésében

Egészségpszichológiai megközelítések és megfigyelések az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben

Káros viselkedések (pl. addikciók) a sportban, rekreációban

 

Boros Szilvia, egyetemi docens

Jelentkezés: boros.szilvia@ppk.elte.hu

Gyógy- és wellness szolgáltatások a rekreációban

Sportregeneráció

A mozgásszervi rehabilitáció módszerei

A jóga szerepe a prevencióban

Testmozgás, táplálkozás, jóga a testtömegcsökkentésben

Táplálkozás és folyadékpótlás a rekreációban

 

Bukta Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: bukta.zsuzsanna@ppk.elte.hu

Sportstratégiák (külföldi országok, külföldi és hazai városok) összehasonlító elemzése

Állami és önkormányzati sportpolitika, sportfinanszírozás, a kiemelt sportágfejlesztéssel (KSF) és egyéb finanszírozási programokkal kapcsolatos elemzések

A nők szerepvállalása a sportban

Sportrendezvényekkel, sportprogramokkal összefüggő projekt-jellegű szakdolgozatok

Egy-egy sportág szervezeti fejlődésének, jelen helyzetének, jövőjének vizsgálata (pl. részvételi tendenciák, támogatások)

Sporttörténeti tárgyú munkák

Olimpiai értékek és olimpiai nevelés

Sport és nemzeti identitás összefüggéseinek a vizsgálata

Közösségi kvízjátékok, mint szabadidős elfoglaltság vizsgálata

 

Dibusz István, testnevelő tanár

Jelentkezés: dibusz.istvan@ppk.elte.hu

Az utcai sportok rekreációs lehetőségei

A szabadstílusú kerékpározás múltja, hazai helyzete, szakágai

A Snowboard, mint rekreációs eszköz

A Wakeboard, mint rekreációs eszköz

A SUP, mint rekreációs eszköz

Labdarúgás

Kosárlabda

 

Dömötör Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: domotor.zsuzsanna@ppk.elte.hu

A természetben töltött idő és a fizikai és mentális jóllét

Környezettudatos magatartás, természettel való kapcsolat és testi-lelki egészség

Természettel való viszony és jóllét közötti összefüggések. Természettel való viszony mérési módszerei

Rekreáció/sport és fenntartható fejlődés

Terhelésélettani jellemzők az egyes sportágakban

 

Elek József, testnevelő tanár

Jelentkezés: elek.jozsef@ppk.elte.hu

A Tamburelló ütő és sportág szerepe a kezdő tenisz oktatásban

A Tamburelli sportág, mint az “ütős sportok bölcsője”

Koordinációs képességek fejlesztése az “ütős sportágakkal” (Tamburelli, Gyorstollaslabda, Tollaslabda, MiniTenisz)

 

Ferentzi Eszter, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: ferentzi.eszter@ppk.elte.hu

Testmozgás és testi tudatosság

Testmozgás és testérzetek

Testmozgás és testre irányuló figyelem

 

Gátiné Dr. Drozdovszky Orsolya, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: gati.orsolya@ppk.elte.hu

A belégző izom tréning szerepe különböző sportágakban

 

Gősi Zsuzsanna, egyetemi docens

Jelentkezés: gosi.zsuzsanna@ppk.elte.hu

Sportfinanszírozás

Sportolói kettős karrier

Sport és közösségi média

Szabadidősport gazdasági kérdései

TAO támogatás

A pandémia sportgazdaságra gyakorolt hatása

Sport és társadalmi felelősségvállalás

 

Hevesi Krisztina, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: hevesi.krisztina@ppk.elte.hu

Szexuális egészség

Sportpszichológia

 

Karsai István, tudományos főmunkatárs

Jelentkezés: karsai.istvan@ppk.elte.hu

Az úszómozgás technikai végrehajtását fejlesztő eljárások

Az úszómozgás végrehajtása és a testalkati tényezők közötti összefüggések

Edzéshatékonyságot fokozó eljárások az úszósportban

 

Kassay Lili, egyetemi docens

Jelentkezés: kassay.lili@ppk.elte.hu

A hivatásos sport üzleti kérdései (csapat, egyéni)

Az amerikai franchise-ligák működési és üzleti kérdései

A sportmarketing, illetve az online marketing aktuális kérdései

A labdarúgás üzleti kérdései

Vezetői, vezetési dilemmák

 

Komsa Ildikó, óraadó oktató

Jelentkezés: komsa.ildi@gmail.com

Az egészséges táplálkozás a rekreáció tükrében

A kiegyensúlyozott vegetáriánus táplálkozás és a rekreáció

 

Koncz Ádám, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: koncz.adam@ppk.elte.hu

A mindfulness hatása a testi és lelki egészségre

A testmozgás és a végrehajtó funkciók kapcsolata

A hobbikerékpározás pozitív pszichológiai hatásai

 

Kovács István Attila, PhD hallgató

Jelentkezés: kovacs.istvan@ppk.elte.hu

Létesítménymenedzsment

Kézilabda

Hivatásos és amatőr sport különbsége

TAO támogatás

 

Kovács Katalin, egyetemi docens

Jelentkezés: kovacs.katalin@ppk.elte.hu

Játékok szerepe a szabadidős tevékenységekben

Differenciálás lehetőségei a mozgásos tevékenységekben

Kultúrák megjelenése mozgásformákban, népijátékokban, sportágakban

 

Kovácsik Rita, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: kovacsik.rita@ppk.elte.hu

Zene a sportban

Nők a sportban

Aerobik

Cheerleading

Táncos sportok

Edzésfüggőség

Függőségek a sportban

Sport és a social media felületek

Sportrendezvények, sportesemények szervezése (projekt munka)

Egy sportág szervezeti fejlődése (jelen és jövő vizsgálata)

 

Körmendi János, egyetemi tanársegéd

Jelentkezés: kormendi.janos@ppk.elte.hu

Rekreációs céllal végzett sziklamászás, falmászás és egészség

Túrázás és egészség

 

Lehmann László, mestertanár

Jelentkezés: lehmann.laszlo@ppk.elte.hu

Pedagógia, oktatásügy, oktatáspolitika (edzőknek, testnevelőknek)

Sportpedagógia (mindenkinek)

Állami és civil sportirányítás, sportigazgatás (sportszervezőknek, sportmenedzsereknek, edzőknek)

Vezetéselmélet, szervezetfejlesztés (sportszervezőknek, sportmenedzsereknek)

Utánpótlás-nevelés rendszere, sportági utánpótlás-nevelés (sportszervezőknek, edzőknek)

Sportpolitika (sportmenedzsereknek)

A TAO és a KSF sportszakmai témájú elemzése (sportszervezőknek)

 

Lukács Anikó, testnevelő tanár

Jelentkezés: lukacs.aniko@ppk.elte.hu

Kosárlabda sportág- utánpótlás képzés-sportszakmai témakörök (Edző BSc)

Kosárlabda sportág- sportakadémiák- tudomány a kosárlabda szolgálatában (Edző BSc)

Kosárlabda sportág- képzések/ továbbképzések rendszere (Edző BSc)

Sportakadémiák rendszere. (Sportszervezés BSc, Sportmenedzser MSc)

Sportlétesítmények. (Sportszervezés BSc, Sportmenedzser MSc)

A versenysportot támogató rekreáció. (Rekreációszervező és egészségfejlesztő BSc)

 

Magyar Márton, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: magyar.marton@ppk.elte.hu

Turizmus és rekreáció kapcsolatai (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában)

Sportturizmus színterei (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában: aktív turizmus, passzív turizmus, látogatómenedzsment például stadiontúrák vagy sportmúzeum esetén; hallgató által hozott sportversenyen kutatás is megvalósítható már futó KEB-engedélyes kérdőívvel)

Egészségturizmus színterei (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában)

Szállodai és rendezvényanimáció kontextusai (elsődlegesen projekt dolgozatra)

Wellness üzemeltetés (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában)

Zenés-táncos rekreáció / táncsport (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában; empirikus dolgozat tánc stílusok hatásai már validált kérdőívvel)

Szellemi / kulturális rekreációs lehetőségek napjainkban (elméleti és projekt dolgozat többféle altémában mint például koncertek, fesztiválok, múzeumok, olvasás kultúra, szellemi sportok stb.; bekapcsolódás színházi kutatásba már futó KEB-engedélyes kérdőívvel)

Sportturizmus-menedzsment (pl. utazási irodák sporttermékei, létesítmények vendéglátás menedzsmentje, regionális sportturisztikai vonzerő menedzsment, üzleti sportturizmus - elméleti és projekt dolgozatként, elsődlegesen Sportmenedzser MSc-n)

 

Mészáros Zsófia, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: meszaros.zsofia@ppk.elte.hu

Különböző csoportok testösszetételbeli és/vagy motorikus teljesítményvizsgálata

Különböző csoportok táplálkozási szokásainak összehasonlítása

Különböző csoportok táplálkozástani ismereteinek összehasonlítása

 

Mikó Alexandra, PhD hallgató

Jelentkezés: miko.alexandra@ppk.elte.hu

Táncos rekreáció

Felfüggesztéses edzés pozitív hatásai

Szabadidőeltöltési szokások

Okos eszközök hatása a fiatal generációkra

A gimnasztika népszerűségének feltérképezése a fiatalok körében.

Gyermek aerobik

 

Novák Ágnes, testnevelő tanár

Jelentkezés: novak.agnes@ppk.elte.hu

A röplabdázás nemzetközi és hazai történetének áttekintése

Rekreáció és a röplabdázás

Sportrendezvények története, eseményei, fejlődése

Sportesemények rendezése

 

Patakiné Bősze Júlia, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: bosze.julia@ppk.elte.hu

Aktív szabadidős programok - projekt jellegű dolgozatként

A hobbikerékpározás pozitív pszichológiai hatásai.

Sportszakosok elhelyezkedésének lehetőségei

Rekreáció szakosok "élményei" és meglátásai saját képzésükről, a munkaerő piaci elhelyezkedésük tükrében

Különböző korosztályúak életmód kérdései, befolyásoló tényezői

 

Petneházy Nóra, PhD hallgató

Jelentkezés: nora.petnehazy@gmail.com

Szarkopénia

Időskori rekreáció, rehabilitáció

Gerontológia

Állatasszisztált terápia

 

Petróczi Andrea, tudományos főmunkatárs

Jelentkezés: petroczi.andrea@ppk.elte.hu

Dopping használata az élsportban (viselkedési szokások, megelőzés, oktatás)

Dopping miatt szankcionált sportolók életminősége

Az edzők aktív és passzív szerepe a doppingban

A sportolók doppinggal kapcsolatos veszélyeztetettsége (Athlete Vulnerability)

Doppingprevalencia mérése közvetett kérdőíves módszerrel

Szubjektiv (vélt) doppingprevalencia és ennek hatása a sportolók doppinggal kapcsolatos véleményére

Értékeken alapuló doppingellenes oktatás

Integritás a sportban (sportolók megóvása) és a sport integritása (csalások megelőzése, megakadályozása, doppingot is beleértve)

Besúgók (whistleblowing) szerepe és megítélése a sportban

A doppingellenes mozgalom legitimitásának megítélése (sportolók, edzők, egyéb felkészítésben résztvevők és/vagy szurkolók által)

 

Ránky Márta, testnevelő tanár

Jelentkezés: ranky.marta@ppk.elte.hu

Harcművészetek, küzdősportok az alábbi négy megközelítésben (1, rekreációs háttere, 2, motoros képességek fejlesztési lehetőségei, 3, rendezvények, táborok, 4, projekt-jellegű szakdolgozatok)

Snowboard, alpesi síelés, síoktatás, extrém sportok az alábbi négy megközelítésben (1, rekreációs háttere, 2, motoros képességek fejlesztési lehetőségei, 3, rendezvények, táborok, 4, projekt-jellegű szakdolgozatok)

Adott térségek vagy kerületek rekreációs lehetőségei és ezek kihasználtsága

Fogyatékkal élők sportolási lehetőségei

 

Rausz-Szabó Attila, egyetemi adjunktus

Jelentkezés: rausz.szabo.attila@ppk.elte.hu

Sport teljesítmény fokozása

Edzésmódszerek

Sportképességek fejlesztése

Vízisportok felkészülési rendje

 

Stephens-Sarlós Erzsébet, egyetemi tanársegéd

Jelentkezés: sarlos.erzsebet@ppk.elte.hu

A perzisztáló csecsemőkori reflexek és a mozgáskoordináció összefüggésének vizsgálata nagycsoportos óvodások esetében

A stressz, illetve a trauma kezelése a Moro reflex kiválthatóságának függvényében felnőtteknél

A mozgáskoordináció és a kognitív teljesítmény összefüggése kisiskolás korban

 

Schwartz Kristóf, egyetemi tanársegéd

Jelentkezés: schwartz.kristof@ppk.elte.hu

Abúzus a sportban, abúzus a táncban

Bántalmazások hatása a sportteljesítményre

Trauma és sport / tánc

Tánc és mozgásterápia szerepe a mentális zavarokban

Gender és sport / tánc

Preventív szemléletű sportszervezet kialakításának projektfeladata

Anti-toxic környezet megalkotása a sportban és vagy a táncban

Fájdalom érzékelés

Perfekcionizmus

Anatómia, Biomechanika, Testtartás és Mozgáselemzés

Balesetmegelőzés és az elsősegély szerepe az oktatásban

 

Szabados Gábor, óraadó oktató

Jelentkezés: szabados.gabor@gmail.com

Sport és gazdaság kapcsolata

Sport és politika kapcsolata

Sport és média kapcsolata (mainstream média, közösségi média)

Labdarúgás

Labdarúgó-játékvezetés

 

Szabella Olivér, PhD hallgató

Jelentkezés: szabellaoliver@gmail.com

E-sport mendzsment

 

Szabó Attila, egyetemi tanár

Jelentkezés: szabo.attila@ppk.elte.hu

Placebo, nocebo a teljesítményben - empirikus jellegű dolgozat

Edzés- vagy okostelefonfüggőség - empirikus jellegű dolgozat

 

Szűcs Attila, testnevelő tanár

Jelentkezés: szucs.attila@ppk.elte.hu

Táborozások rekreációs jelentősége, táborszervezéssel járó szervezési feladatok

Fogyatékkal élők szabadidős programszervezései

Úszás oktatás, különös tekintettel a gyerek úszásra

Környezet és sport kapcsolatával foglalkozó munkák

Környezetvédelem, mint a szabadidő eltöltésének kultúrája

Gyógytestnevelés

 

Tabi Norbert, egyetemi tanársegéd

Jelentkezés: tabi.norbert@ppk.elte.hu

Sporttörténet (különös tekintettel a 20. századi időszakra)

Olimpiák története

Sport társadalomtudományi aspektusai

Futball és politika kapcsolata

Futballtörténet

Sport és popkultúra (pl. film, sorozat, zene)

 

Tarsoly-Huszár Ágnes, testnevelő tanár

Jelentkezés: huszar.agnes@ppk.elte.hu

Alpesi síelés, síoktatás lehetőségei, sítábor szervezés

Kisgyermek foglalkozások

Természetjárás, táborozás szervezési feladatai

Aerobik

Torna

Görkorcsolyázásban rejlő rekreációs lehetőségek

Egy sportág helyzete, fejlődése, tendenciái

Szabadidősport

 

Tarsoly Zsolt, testnevelő tanár

Jelentkezés: tarsoly.zsolt@ppk.elte.hu

Alpesi síelés, snowboard lehetőségei

Téli sportok rekreációs lehetőségei

Újszerű labdás játékok bemutatása

Mozgáskoordináció fejlesztése különböző korosztályok számára

Kültéri sportparkok és lehetőségei

 

Vig Luca, PhD hallgató

Jelentkezés: vig.luca@ppk.elte.hu

Csoportdinamika

Tapasztalati tanulás/élménypedagógia