Sportszakmai táborok

Sportszakmai tábor

Turisztikai és rekreációs tábor

2017-es tantervtől az alábbi kódon:  SPSPB17-130

2020-as tantervtől az alábbi kódon:  SPSPB20-136

Teljesítése: kötelező
Ajánlott féléve: 1. félév
Előfeltétel: nincs
Értéke: 3 kredit
Gyakorlati jeggyel zárul.
Teendő: Neptunos tárgyfelvétel (enélkül a tábor nem teljesíthető!); reagálás a táborhoz kapcsolódó kurzus mailekre, kiírásokra.
Tervezett időpontja: első félév, szeptember eleje
Tervezett helyszín: Visegrád és környéke
Elhelyezés: faházakban
A diákok költségei: étkezési költségek
További információk az alábbi e-mail címen kérhetőek a tábor szervezőjétől: bosze.julia@ppk.elte.hu