Záróvizsga

Záróvizsga

A záróvizsga időpontja: 2023. június 20-22.

Helyszíne: ELTE PPK Kazinczy utcai épülete

Vizsgázási forma: jelenléti

A beosztás a TH webes felületén elérhető a Hírek menüpontból, a Neptun-kód megadásával.

Tételsor

A záróvizsga általános menete

A TH webes felületén keresztül legalább két héttel a záróvizsga előtt tájékoztatja a hallgatót a vizsga időpontjáról (mivel ekkor még nem feltétlenül zárult le az összes vizsga, ez nem jelenti azt, hogy a kiértesített hallgatók mindenképpen záróvizsgát tehetnek).

A záróvizsga két részből áll össze: a két témakörre adott szóbeli feleletekből, valamint a szakdolgozat védéséből. A védés során a szakdolgozatot a szakdolgozónak egy maximum 10 perces prezentációval (PowerPoint, Prezi, pdf stb.; max. 12 dia) kísért előadásban kell a bizottságnak bemutatnia, amely tartalmazza a bíráló által írásban feltett 2 kérdésre adott válaszát is. A hallgató ezután válaszol a bizottság további kérdéseire.

A 2023. tavaszi záróvizsga során a két vizsgarészt minden hallgató két külön napon teljesíti. A szakdolgozat védésére mindenki esetében június 20-án, kedden kerül sor, a feleletekre pedig a beosztás szerint vagy a június 21-e szerdai, vagy a június 22-i csütörtöki napon kerül sor.

A záróvizsga értékelése, minősítése

A BSc sportszervező szakirányon a záróvizsga eredménye:

  1. a szakdolgozat védésére kapott érdemjegy
  2. az „A” tételre kapott jegy (A sport világa tételsor)
  3. a „B” tételre kapott jegy (A sport működése tételsor)

egész számra kerekített átlaga.

Az oklevél minősítése

A BSc sportszervező szakirányon az oklevél minősítése:

Az alábbi jegyekből számított, egész számra kerekített átlag:

  • sportmenedzsment szigorlat;
  • az aktív félévek halmozott tanulmányi átlaga osztva a tanulmányi félévek számával (két tizedesjegyre kerekítve) kétszeres súllyal;
  • a szakdolgozat opponensi bírálatának érdemjegye;
  • a záróvizsga eredménye egészre kerekítve.

Az átlagszámítás a kerekítés szabályai szerint történik: 5 tized és alacsonyabb törtérték esetén lefelé, 51 századtól fölfelé (pl. 4,5 = 4; viszont 4,51 = 5).