Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat

A sportszervező szakos hallgatóknak három féléven keresztül sportszakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. Az ajánlott tanterv szerint ezek ideje a 2., 3. és 4. félév, de minden félévben meghirdetésre kerül valamennyi kurzus.

A szakmai gyakorlat elsődleges célja, hogy a hallgatók egy, a sport valamely területén működő szervezet munkáját megismerjék, abba bekapcsolódjanak, szervezési, adminisztrációs, esetleg kutatási jellegű feladatot végezzenek.

A szakmai gyakorlóhelyként választható szervezet-típusok:

  • sportegyesület
  • sportági vagy egyéb sportszövetség
  • sportvállalkozás
  • cég, vállalkozás sporttevékenységet szervező részlege
  • sportigazgatási szervezet, önkormányzat
  • nemzetközi sportszervezet
  • sportrendezvény szervezőbizottsága
  • sportlétesítmény-üzemeltető szervezet

A gyakorlóhelyet a hallgató – kapcsolatai, ismeretségei, sportmúltja révén – maga is javasolhatja, az esetek nagy részében ezt el is fogadjuk. A másik lehetőség, hogy a félévek elején, a tanszék által szervezett és felajánlott gyakorlóhelyek közül választ a hallgató, esetleg a tanszékkel közösen kérnek fel egy sportszervezetet a hallgató fogadására, akkor is, ha a kínálati listában az nem szerepel. A gyakorlat feltétele az egyetem és a fogadó szervezet közötti együttműködési megállapodás létrejötte, valamint a sportszervezet részéről egy befogadó nyilatkozat aláírása.

A szakmai gyakorlat félévenként 90 órát tesz ki, rugalmasan, a hallgató és a gyakorlóhely megállapodása szerinti ütemezésben. A munkát a félév kezdetétől 2016. január 15-ig lehet teljesíteni, kivételes esetben ettől el lehet térni, megbeszélés alapján.

Minden hallgatónak van egy belső gyakorlatvezetője a tanszék oktatói közül, aki a munkáját segíti, irányítja és félév végén értékeli. A gyakorlati jegy megszerzésének elengedhetetlen feltétele a gyakorlóhely írásbeli értékelése, valamint egy beszámoló dolgozat készítése, amelynek pontos tartalmát a hallgató a gyakorlatvezetővel egyezteti.