Rekreáció MSc

Rekreáció MSc

Rekreáció MSc

Az ideális jelentkező

ismeri az életminőség, az életmód és a rekreáció-kutatások legfontosabb területeit, megérti az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezők szerepét, felismeri a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megnevezi az optimális korrekciós megoldásokat, rendelkezik az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel. Hiteles, mintaértékű életmódot folytat, az egészséges és rekreatív életvitelre ösztönző szemléletmóddal rendelkezik, melyeket törekszik másoknak is átadni.

A belépéshez szükséges szakok

A képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreációs célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére. Személyes példamutatásukkal és kommunikációs képességeikkel képesek ezen felül az utazási igényeik felkeltésére, úti célok ajánlására és sportturisztikai utazások szervezésére, levezetésére. A képzés végére felkészültek lesznek a különböző típusú egészségközpontú intézmények, szállodák ezzel kapcsolatos munkafeladatainak végzésére, sporttal, turizmussal kapcsolatos vállalkozások indítására. További cél az igény felkeltése a doktori képzés keretében történő továbbtanuláshoz, valamint az ehhez szükséges ismeretek átadásához.

Főbb tárgyak

Az alapképzés során megszerzett tudást a természettudomány, orvos- és egészségtudomány, mozgás- és sporttudomány, a társadalomtudomány és egyéb közismereti területek anyagaival bővítjük. A tananyag gyakorlatorientált, célja a szakmaiság mellett a piaci körülmények közötti alkalmazhatóság biztosítása.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

okleveles rekreáció irányító

Elhelyezkedési lehetőségek

Végzettjeink elhelyezkedhetnek sportszervezeteknél, fitnesztermekben, táncklubokban, továbbá szabadidőközpontokban és művelődési házakban, ahol egészséggel, életmóddal és fizikai aktivitással kapcsolatos programok szervezését és vezetését végzik. Fontos munkahelyük a szállodák, üdülők, szanatóriumok, ahol feladatuk lehet az intézmény sportos, szórakoztató, aktív kikapcsolódást célzó programjainak összeállítása, megszervezése és vezetése. Gazdálkodó szervezeteknél egészségmegőrzés sportfoglalkozásokat (edzésprogramok) szervezhetnek, vezethetnek a helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatokat láthatnak el. Az egészségturizmus és az egészségorientált szolgáltató ipar területén sportrekreációs létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében szakértőként működhetnek közre.