Sportszervező Bsc

Sportszervező Bsc

Sportszervező BSc alapszak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik eligazodnak a hazai és nemzetközi sport világában, ismerik a sportszervezeteket, alapítani, működtetni, vezetni tudják azokat, önálló sport vagy ahhoz kapcsolódó projekteket tudnak felépíteni, sportvállalkozásokat vagy sporthoz kapcsolódó nonprofit szervezeteket tudnak létrehozni, és a sport különböző területein az igények, lehetőségek felmérésétől az értékelésig végig tudnak vinni folyamatokat. A képzés kettős célja, hogy a sport világát jól ismerő szakemberek menedzserszemlélettel rendelkezzenek, képesek legyenek betölteni a sport sok területén jelentkező megfelelő háttérember-hiányt.

A végzett alkalmas továbbá az alábbi tevékenységekre, illetve pozíciók betöltésére:

 • Sportegyesületek, sportszövetségek működtetése, menedzselése;
 • Sportlétesítmények működtetése;
 • Rendezvényszervezés;
 • Hivatali adminisztrációs munkatársként, önkormányzati referensként, kormányzati vagy önkormányzati háttérintézmény vezetőjeként vagy munkatársaként sportszakmai munkakörök betöltése.
 • Egyéni vagy társas vállalkozás alapítása és működtetése sporttermék vagy sportszolgáltatás létrehozásában;
 • Sportújságírói, médiafeladatok ellátása sportszakértőként;
 • Sporttal foglalkozó sajtó munkatársaként sportszakértői feladatok ellátása, sportmédium vezetése, munkájának szervezésében való közreműködés, közösségi média felületek kezelése (pl. sport témájú weboldal létrehozása, működtetése.);
 • A nemzetközi sportéletben sportdiplomáciai vagy sportrendezvény-szervezői feladatok ellátása;
 • Nemzetközi sportági szövetség kötelékében vagy nagy sportrendezvények szervező-bizottságában sportmenedzsment feladatok ellátása.
 • Vállalati, egyéb szervezeti sportélet szervezése;
 • Vállalatok, kormányzati szervek, esetleg iskolák, oktatási intézmények sportéletének szervezése a szervezet belső munkatársaként;
 • Sportcsarnokokat, uszodákat, jégpályákat, egyéb szabadidő-sportkomplexumokat működtető szervezetek elsősorban sportszervezéssel foglalkozó munkatársa, illetve önálló vállalkozásban sportlétesítmény létrehozása vagy bérlése, működtetése.
 • Kormányzati vagy önkormányzati szerveknél sportszakmai funkció betöltése;
 • A szervezetek ügyvezetői, főtitkári tisztségeiben, nemzetközi vagy hazai ügyekkel foglalkozó munkakörökben, tanfolyamok, rendezvények szervezésében, kommunikációs, PR, marketing vagy pénzügyi jellegű feladatok ellátásában munkatársként való közreműködés;
 • Sport- vagy egyéb, hasonló jellegű rendezvényeket szervező cégeknél alkalmazottként vagy alkalmi munkatársként, egy-egy rendezvényszervező bizottságában szervezői funkciót betöltő munkatársként való közreműködés.
 • A piaci igények felismerésével, működőképes sportvállalkozás munkatársaként sporttermék- vagy sportszolgáltatás-előállító, sportmarketing, sportrendezvény-szervező, sportturizmussal foglalkozó cég létrehozása, irányítása, menedzselése.