Általános információk

Általános információk

Az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet minden tanévben Intézeti TDK-t rendez, ahol nemcsak hallgatóink ismertetik kutatási eredményeiket, hanem szívesen látjuk bármely más intézet, kar, vagy felsőfokú oktatási intézmény sporttudománnyal kapcsolatos előadásait.

Az OTDT (Országos Tudományos Diákköri Tanács  https://otdt.hu/) irányításával minden második évben megrendezésre kerül az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, ahol nemcsak a hazai felsőfokú oktatási intézmények hallgatói mérik össze tudásukat, hanem a külhoni egyetemek diákjai is szép számmal szerepelnek.

A konferenciákra előzetesen regisztrálni kell, amelyek formai és tartalmi követelményei az alábbiakban olvasható

Intézeti TDK

1. On-line jelentkezési lap kitöltése

A jelentkezési lap pontos elérhetőségét minden tanévben frissíti a TDK bizottság. A jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza, amelyeket formázás nélkül kell kitölteni:

 • a szerző(k) adatait;
 • a témavezető és (ha van) a konzulens tanár adatait;
 • az előadás címét;
 • a kulcsszavakat (maximum 3);
 • az absztrakt szövegét (maximum 3000 karakter).

2. Absztrakt tartalmi követelményei

A kutatás rövid leírásánál az alábbi klasszikus szerkezeti felépítést javasoljuk, amely mind a pályamunka, mind az előadás során vezérelv lehet:

 • Bevezetés (témaválasztás indoklása, irodalmi áttekintés, elméleti háttér)
 • Hipotézis / Célkitűzés (kérdésfeltevés megfogalmazása, érvényessége)
 • Vizsgálati módszerek, -személyek, -körülmények (ismertetés pontossága)
 • Eredmények (a kutatás eredményeinek ismertetése, bemutatása, értelmezése)
 • Összefoglalás (konklúzió, javaslat, elméleti és/vagy gyakorlati jelentősége)

3. Pályamunka

 • A mindenkori felhívásban megjelölt határidőre kell mellékelni a jelentkezési lappal együtt.
 • A pályamunkákat a hazai sporttudomány elismert személyiségei bírálják.
 • Az eljárás során a bíráló csak a dolgozatot láthatják, annak szerzőjéről, témavezetőjéről semmilyen információval nem rendelkezik.

3.1. Formai követelmények

 • A pályamunkán csak a dolgozat címét kell feltüntetni. A szerző(k), témavezető, (ha van) konzulens nevét és beosztását, valamint a kutató laboratóriumot, tanszéket semmilyen formában nem kell megjelölni, pl.: köszönetnyilvánításban sem. Azaz a dolgozatban minden olyan egyéb információ kerülendő, amely csökkenti a kutatás anonimitását.
 • Szerző és témavezető nevével ellátott dolgozatot nem tudjuk elfogadni és bírálatra továbbítani!
 • A dolgozatot a pályamű címével és NE a Szerző nevével mentsék el. (pl. A dolgozat címe: Publikálás anonim módszerekkel, diákköri konferenciákon. Pdf file neve: Publikálás anonim módszerekkel, diákköri konferenciákon.)
 • Oldalszám: Törzsszöveg (irodalomjegyzék és melléklet nélkül) minimum 10 oldal; 1,5 sortávolsággal, 12-es Garamond betűtípussal, sorkizárt formában, számozott oldalakkal.
 • Táblázatokat és grafikonokat sorszámozással és címmel kell ellátni. A kiegészítő információkat tartalmazó melléklet maximum 5 oldal. A mellékletben található táblázatok és grafikonok számozása független a törzsszövegtől.
 • A pályamunkákat pdf formátumban kell csatolni!

3.2. Tartalmi követelmények

Az általános tudományos publikációk előírásainak megfelelően.

4. Kutatásetikai engedélyeket (https://ppk.elte.hu/keb) a pályaművel együtt csatolni kell a jelentkezéskor.

5. Előadás prezentáció

 • A Diákköri Konferencián a szóbeli előadás 10 perc prezentációból és 5 perc diszkusszióból áll. A 10 percnél hosszabb előadásért pontlevonás jár, illetve nem marad elég idő a vitára, amely ugyancsak csökkenti az előadás értékét.

Országos TDK

Az OTDK(https://otdt.hu/ ) absztrakt és pályamű követelményeit mindig az aktuális Konferenciát szervező Intézmény írja ki.

Az Országos Diákköri Konferenciára, azon hallgatóknak, akik BSc vagy MA/MSc vagy osztatlan szakon végeztek a témavezetőjükkel közös nyilatkozatot kell tenni, hogy a bemutatandó TDK dolgozat és a szakdolgozat vagy diplomadolgozat nem azonos. Amennyiben a nyilatkozatot nincs csatolva, vagy a TDK munka és a szakdolgozat-diplomadolgozat azonos, akkor a jelentkezést sajnos nem tudjuk elfogadni. A témavezetővel tett közös nyilatkozatot egyénileg mindenki a saját témáját és helyzetét figyelembe véve fogalmazza meg.