Interoceptív érzékenység

Interoceptív érzékenység

Interocepció

A tág értelemben vett interocepció a testi ingerek azonosításának képessége. Vizsgálatára számos objektív (fiziológiai/kísérletes) illetve szubjektív (kérdőíves) vizsgálati technika áll rendelkezésre. Az objektív módszerek közül a legelterjedtebb eljárás a szívverés-detekció képességének mérése. Az így mért konstruktumot az irodalom gyakran azonosítja az interoceptív érzékenységgel (IS ­ interoceptive sensitivity). A szubjektív, kérdőíves módszerek közül magyar változattal is rendelkezik a Body Awareness Questionnaire (Testi Tudatosság Kérdőív, BAQ­H). Az egyik legújabb kérdőív a Mehling és munkatársai által fejlesztett Interoceptív Tudatosság Többdimenziós Mérőeszköze (Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness – MAIA). Mivel az interoceptív érzékenység mértéke jelentősen függ a használt módszertől, mind a pontos fogalmi meghatározás, mind a mért változó meghatározását illetően vannak viták.

A téma kutatói

Köteles Ferenc  habilitált egyetemi docens (koteles.ferenc@ppk.elte.hu)

Ferentzi Eszter  doktorandusz hallgató (ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola) (ferentzi.eszter@ppk.elte.hu)

Tihanyi Benedek  doktorandusz hallgató (ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola) (tihanyibene@gmail.com)

Raechel Drew  egyetemi hallgató (ELTE PPK ELUP Psychology MA) (raeofsunwest@yahoo.ca)

Publikációk a témában

Ferentzi, E., Köteles, F., Csala, B., Drew, R., Tihanyi, B. T., Pulay-Kottlár, G., & Doering, B. K. (2017). What makes sense in our body? Personality and sensory correlates of body awareness and somatosensory amplification. Personality and Individual Differences, 104, 75–81. http://doi.org/10.1016/j.paid.2016.07.034

Emanuelsen, L., Drew, R., & Köteles, F. (2015). Interoceptive sensitivity, body image dissatisfaction, and body awareness in healthy individuals. Scandinavian Journal of Psychology, 56(2), 167–174. http://doi.org/10.1111/sjop.12183

Köteles, F. (2014). A Testi Tudatosság Kérdőív magyar verziójának (BAQ-H) vizsgálata jógázó és fiatal felnőtt kontroll mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(4), 373–391. http://doi.org/10.1556/Mental.15.2014.4.4

 

A szívdobogás-detekció mérése

A szívdobogás-detekció mérésének két fő típusa a (1) Schandry-féle követéses illetve (2) Whitehead-féle diszkriminációs módszer. (1) A követéses módszer során a vizsgálati személy feladata, hogy adott időintervallumokon keresztül (pl. 30s, 45s és 100s keresztül, kvázi random sorrendben) számolja, hányszor észleli a szívverését. Ez kerül összehasonlításra a valós, általában EKG-val mért szívverések számával. (2) A diszkriminációs elrendezésben van egy ritmikus külső inger, általában hang. A feladat annak eldöntése, hogy a hallott hang a szívdobogással egyidejű vagy sem (pl. korábban felvett vs. valós idejű EKG hang). Mindkét módszernek több különböző változata ismert. Több vizsgálat is azt mutatja, hogy a követéses és a diszkriminációs módszerrel kapott eredmények eltérnek. Célunk a különböző módszerek vizsgálata és összevetése.

A téma kutatói

Köteles Ferenc   habilitált egyetemi docens (koteles.ferenc@ppk.elte.hu)

Ferentzi Eszter  doktorandusz hallgató (ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola) (ferentzi.eszter@ppk.elte.hu)

Tihanyi Benedek  doktorandusz hallgató (ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola) (tihanyibene@gmail.com)

Publikációk a témában

Ferentzi, E., Drew, R., & Köteles, F. (2016, január). Comparing measures of interoceptive accuracy and sensibility. Előadás IBRO 2016, Budapest, Budapest, MTA

Ferentzi, E., Drew, R., & Köteles, F. (2016, augusztus). Investigating different measures of interoception. Előadás EHPS 2016, Aberdeen

 

MAIA

Az Interoceptív Tudatosság Többdimenziós Mérőeszköze (Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness – MAIA, Mehling et al., 2012) egy 8 alskálával rendelkező (észrevétel, nem-eltérés, nem-aggódás, figyelemszabályozás, érzelmi tudatosság, önszabályozás, test figyelése, bizalom), 32 tételes kérdőív. Célunk a kérdőív magyar változatának validálása, belső konzisztenciájának vizsgálata. A magyar változat elérhető a mérőeszköz hivatalos honlapján: http://www.osher.ucsf.edu/maia/

A téma kutatói

Köteles Ferenc   habilitált egyetemi docens (koteles.ferenc@ppk.elte.hu)

Ferentzi Eszter  doktorandusz hallgató (ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola) (ferentzi.eszter@ppk.elte.hu)

Tihanyi Benedek  doktorandusz hallgató (ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola) (tihanyibene@gmail.com)

 

A kérdőív magyar adaptálásában közreműködött továbbá:

Berkes Tímea  egyetemi adjunktus (berkes.timea@ppk.elte.hu)