Elektromágneses túlérzékenység

Elektromágneses túlérzékenység

A különféle környezeti expozícióknak tulajdonított idiopátiás intoleranciák  jelensége mögött álló okok a mai napig tisztázatlanok, és nem áll rendelkezésre elfogadott protokoll a betegek azonosítására és kezelésére sem. Az IEI-k egyik kategóriáját azok a konzisztens mintázatot nélkülöző, egyértelmű patológiai háttér nélküli nem-specifikus testi tünetek képviselik, amelyeket a betegek kis intenzitású nem-ionizáló elektromágneses terek  hatásának (leggyakrabban mobiltelefonoknak, számítástechnikai és elektromos háztartási eszközöknek) tulajdonítanak. A jelenségre az „elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intolerancia” (korábban: elektromágneses túlérzékenység, elektroszenzitivitás) elnevezést alkalmazzák. Enyhébb és súlyosabb formái az iparosodott országok lakosságának 2-13 %-át érintik, sokszor nagymértékben zavarva az érintettek hétköznapi funkcionálását, amely komoly egészségügyi, társadalmi és gazdasági vonzatokkal bír.

Kutatásaink célkitűzése az elektromágneses túlérzékenység etiológiájának megértése. Vizsgálataink során olyan standard multidiszciplináris protokollt alkalmazunk, amely a háttérben álló okok egyéni szintű feltárására és a megfelelő intervenció kiválasztására nyújt lehetőséget.

EHS case studies DATA

A téma kutatói

Szemerszky Renáta  egyetemi adjunktus (szemerszky.renata@ppk.elte.hu)

Dömötör Zsuzsanna  PhD hallgató (ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola)

Köteles Ferenc  habilitált egyetemi docens (koteles.ferenc@ppk.elte.hu)

Publikációk a témában

 • Szemerszky R. (2015) Kockázatos szuggesztiók: az "elektroszmog" jelensége. In: Dúll Andrea, Varga Katalin (szerk.) Rábeszélőtér: A szuggesztív kommunikáció környezetpszichológiája. 564 p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, pp. 129-166. (kívülbelül)
 • Szemerszky R, Gubányi M, Árvai D, Dömötör Z, Köteles F. (2015) Is There a Connection Between Electrosensitivity and Electrosensibility? A Replication Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 22:(6) pp. 755-763. IF: 2.210
 • Szemerszky R, Berkes T, Dömötör Zs, Köteles F. (2015) Attribution-based nocebo effects. Perceived effects of a placebo pill and a sham magnetic field on cognitive performance and somatic symptoms. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE in Press. IF = 2.126
 • Köteles F, Szemerszky R, Gubányi M, Körmendi J, Szekrényesi Cs, Lloyd R, Molnár L, Drozdovszky O, Bárdos Gy. (2013) Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) and electrosensibility (ES) – Are they connected? INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH 216:(3) pp. 362-370. IF: 3.276
 • Balassa T, Varró P, Elek Sz, Drozdovszky O, Szemerszky R, Világi I, Bárdos Gy. (2013) Changes in synaptic efficacy in rat brain slices following extremely low-frequency magnetic field exposure at embryonic and early postnatal age. INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 31:(8) pp. 724-730. IF: 2.918
 • Szemerszky R. (2011) Az elektromágneses túlérzékenység jelensége az empirikus eredmények tükrében. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 12:(4) pp. 327-351.
 • Szemerszky R, Köteles F, Lihi R, Bárdos Gy (2010) Polluted places or polluted minds? An experimental sham-exposure study on background psychosocial factors of symptom formation in 'Idiophatic Environmental Intolerance attributed to electromagnetic fields'. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH 213:(5) pp. 387-394. IF: 2.886
 • Szemerszky R, Zelena D, Barna I, Bardos G. (2010) Stress-related endocrinological and psychopathological effects of short- and long-term 50hz electromagnetic field exposure in rats. BRAIN RESEARCH BULLETIN 81:(1) pp. 92-99. IF: 2.498
 • Varró P, Szemerszky R, Bárdos G, Világi I. (2009) Changes in synaptic efficacy and seizure susceptibility in rat brain slices following extremely low-frequency electromagnetic field exposure. BIOELECTROMAGNETICS 30:(8) pp. 631-640. IF: 2.759
 • Balassa T, Szemerszky R, Bárdos G. (2009) Effect of short-term 50 Hz electromagnetic field exposure on the behavior of rats. ACTA PHYSIOLOGICA HUNGARICA 96:(4) pp. 437-448. IF: 0.750
 • Szemerszky R, Köteles F, Bárdos Gy. (2009) A környezeti elektromágneses terhelés hatásának tulajdonított nem-specifikus tünetek és a tünetképzés pszichológiai háttértényezői. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 64:(3) pp. 553-571.