Egészségviselkedés

Az egészségviselkedések megvalósításának vizsgálata

Az egészségvédő viselkedések megvalósítása (pl. rendszeres testmozgás, relaxáció), illetve az egészségkárosító viselkedések megszüntetése (pl. dohányzás abbahagyása) fontos témája az egészségpszichológiának és fontos területe az egészségfejlesztésnek is. Ezzel kapcsolatban számtalan modell létezik a pszichológiai szakirodalomban. A modellek egy része a szándék-viselkedés kapcsolatra épít; ezek azt mondják, hogy a viselkedés a viselkedés megvalósítására irányuló szándéktól függ, és ezt további tényezők befolyásolják. Ezek közül az elméletek közül legismertebb a tervezett viselkedés elmélete (Ajzen, 1991), de modernebb, több tényezőt integráló modell is tartozik ide: az önszabályozás időbeli elmélete (Hall és Fong, 2007). Vannak olyan modellek is, amelyekből gyakorlati készségeket is lehet elsajátítani arra, hogy a szándékunkban álló viselkedéseket minél nagyobb eséllyel valósítsuk meg – a tervezés különböző típusait magukba foglaló elméletek például ilyenek (Gollwitzer és munkacsoportja, illetve Schwarzer és munkacsoportja eredményeit érdemes itt idézni).


Oktatási (és ismeretterjesztési) szempontból ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata azért fontos, mert gyakori tévhit – különösen sporttal foglalkozók körében –, hogy „csak akarni kell”. Ezt nemcsak a hétköznapi laikus tapasztalat nem támasztja alá, de a tudományos kutatási eredmények sem. 


Fenti modelleket vizsgáltam doktori kutatásom során rehabilitációban részt vevő szívbetegek esetében (Berkes, 2013), illetve a modelleket részletesen bemutattam (Berkes, 2015). A további kutatások során érdemes lenne a tervezés gyakorlati aspektusait vizsgálni, és az eredmények felhasználásával a gyakorlatban könnyen alkalmazható intervenciót kialakítani. Elméleti szempontból kiemelten fontos lenne az önszabályozás biológiai aspektusainak vizsgálata, illetve azok összefüggéseinek feltárása viselkedések hosszú távú fenntartásával. Terveink között szerepel egyetemi hallgatók egészségviselkedésének hosszú távú vizsgálata is.

A téma kutatói

Berkes Tímea,  egyetemi adjunktus (berkes.timea@ppk.elte.hu)

Publikációk a témában

  • Berkes T. (2015) A szándéktól az önszabályozásig. A viselkedés előrejelzésének modelljei egészségviselkedések esetében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16 (2), 115-158.
  • Berkes T. (2013) Az életminőség és egyes egészségviselkedések ischaemiás szívbetegségben szenvedő betegeknél a rehabilitáció után hat hónappal. Az egészségviselkedés változását befolyásoló tényezők. Doktori disszertáció. Budapest: ELTE PPK.