Szellemi (nem-mozgás-dominanciájú) rekreáció konferencia (2022)

2022.04.26.
Szellemi (nem-mozgás-dominanciájú) rekreáció konferencia (2022)

2022. április 19. (kedd) 13.30-18.00 között tartotta a(z első, rendhagyó) „Szellemi rekreáció” című konferenciát a Magyar Sporttudományi Társaság és annak Rekreációs Szakbizottsága a Magyar Sport Háza I. emeleti előadótermében (1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.).

A konferencián az ESI oktatói, egyben a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság tagjai is, valamint a témában jelentős kutatást végző (volt és jelenlegi) hallgatóink is részt vettek.

Dr. Magyar Márton, az ESI adjunktusa és a KERT elnökségi titkára nyitó előadásában szemléltette a rekreáció felsőoktatás úttörőjeként nyilvántartott intézményében, azaz a budapesti ELTE-n a Szellemi rekreáció mint tudomány-részterület/tantárgy oktatási reformjának 3 jelentős mérföldkövét. Ezek az oktatási reformok Kovács Tamás Attila, (Patakiné) Dr. Bősze Júlia és Dr. Magyar Márton nevéhez kapcsolódnak.
A kezdeti, még kis óraszámú, az általános közművelődést és filozófiai kérdéseket tartalmazó, nem önálló tantárgy már az 1990-es években is hangsúlyozta a kulturális szabadidő-eltöltés pszichológiai funkcióit.
A 2000-es években az oktatásba bekapcsolódó Bősze Júlia már a sokszínű szabadidős játékkultúrát is beemelte az oktatás folyamatába, amely 2004-től már önálló kurzust öltött.
Már a 21. század elején is gyakorlati tapasztalatszerzés történt színházi és könyvtárlátogatási programokon.
2015-től, az intézetünk oktatója által is fémjelzett Szellemi rekreáció könyv megjelenésével egyidejűleg, Dr. Magyar Márton megreformálta a tantárgyat, amely ma már heti 2 tanórás kurzusként, irányított szempontok szerinti színházi előadás elemzésével, valamint a szakkönyv tartalmát aktualizáló, kiegészítő előadásokkal és a Recreation magazin tudományos szakcikkeinek bekapcsolásával kompletté tette ezt a szerteágazó rekreációs szférát.
Az előadás cikk formában hamarosan megjelenik a Recreation magazinban.

 

Patakiné Dr. Bősze Júlia, a KERT alapító tagja, korábbi elnökségi tagja, a budapesti Kreatívcsoport oszlopos tagja előadásában az ELTE nem-mozgás-centrikus, a fizikai rekreáción túlmutató programokat, megjelenéseket vizsgálta a well-being, teljeskörű jóllét megközelítésében. Előadásában kitért a rekreáció és az életminőség kapcsolatára, Kovács (2004) életminőség feltételeire, valamint a WHO jólléti kérdőívén alapuló megközelítésre is. Ezekben a szellemi rekreáció nem kimondottan egy-egy konkrét részterületként, kategóriaként jelenik meg. A jóllét összetevői mégis számtalan, nem fizikai dominanciájú területen keresztül adnak rekreatív hatásokat számunkra. Bősze tanárnő hangsúlyozta, hogy ha az ELTE által életminőség javító, nem fizikai rekreációs területeket szeretnénk fejleszteni, akkor elsőként a már meglévő dolgok hatékonyabb kommunikációjára kellene koncentrálni, másodsorban a hallgatói igény és elégedettség felmérések visszajelzései alapján cselekvési terveket kidolgozni erre a területre, harmadrészt a sportszakosok képzésein belül át kell gondolni a nem fizikai rekreációhoz kötődő programok és lehetőségek továbbfejlesztését.

 

Dr. Magyar Márton kutatásvezetésével több felmérés is született már eddig is. Közülük a konferencián ketten mutatták be vizsgálati eredményeiket.
Nagy Regina a textilművészeti rekreáció életmód-aspektusait mutatta be több szempontból (társadalmi, pszichés, környezeti, valamint civilizációs betegségek oldala). A leginkább elterjedt technikák közé tartozik a szövés, varrás, kötés és horgolás. Regina kihangsúlyozta, hogy leginkább a hobby-funkció dominál ezekben a kreatív technikákban, valamint a flow-összetevők hangsúlyosan megjelennek a textilművészettel foglalkozó egyének profiljában.
Reiner Zsófia a mozi, filmnézés jelentőségét, szerepét vizsgálta a Covid19-járvány tükrében. A pandémia felerősítette az online mozi-piac térhódítását, amely a rekreációs tevékenységek kibővített palettáját is eredményezte, leginkább a vígjátékok körében. Ám a beltéri (hagyományos) mozi kultúrája a mozis ételek fogyasztásával továbbra is jelentős motiváció a megkérdezettek körében. A kutatás továbbra is folytatódik, a kérdőív itt tölthető ki

A két hallgató, témavezetőjével közös szaktanulmánya itt olvasható elektronikusan:

  • Nagy Regina és Magyar Márton (2021) A textilművészet többdimenziós rekreációs hatásai. Recreation, 11. évfolyam 2. szám, 18-21. oldal (itt olvasható elektronikus formában)
  • Magyar Márton és Reiner Zsófia (2021) Film és rekreáció 2. – A mozi jelene (és jövője?). Recreation, 11. évfolyam 4. szám, 26-29. oldal (itt olvasható elektronikus formában)

Dr. habil. Fritz Péter, a KERT elnöke, a Miskolci Egyetem docense vitaindító, gondolatébresztő előadásában a különböző rekreáció és szellemi rekreáció értelmezések mellett bemutatta a 2015-ben megjelent hiánypótló Szellemi rekreáció c. szakkönyv erényeit, valamint a KERT gondozásában megjelenő Recreation magazin szakmai és tudományos fejlődését. A magazin Szellemi rekreáció rovatának vezetője a KERT elnökségi titkára, intézetünk oktatója, Dr. Magyar Márton. Az általa gondozott rovat hasábjain már 22 lapszám óta tudományos azonosítóval (DOI ref.) rendelkező cikkek jelennek meg, amelyek felhasználhatók nem csak a szakmai oktatásban, hanem a piaci programtervezések során is.

A délután további részében a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, majd a pécsi, a győri és az egri egyetem rekreációs képzésének szellemi rekreációhoz kötődő vonulatát ismerhették meg a konferencia résztvevői.

Szellemi rekreáció konferencia

Szellemi rekreáció konferencia

0

/

0

0

/

0