Sportmenedzser mesterszakot indítunk 2021 őszén

2020.11.20.
Sportmenedzser mesterszakot indítunk 2021 őszén

Sporttudományi és a gazdálkodástudományi ismereteket egyaránt szerezhetnek mesterképzésük során azok a PPK-s hallgatók, akik az ELTE-n most először induló, komplex képzést kínáló szakot választják. Az MSc oklevelet adó új szakot bátran ajánljuk mindazoknak, akik egy gyorsan fejlődő szakterületen szeretnének a piaci és a non-profit szférában is jól hasznosítható tudást szerezni. A sportmenedzser mesterszak koncepciójáról, a tantervről, az oktatásban részt vevő szakemberek hátteréről és a két év alatt megszerezhető diploma munkaerőpiaci értékéről a szak felelősét, Gősi Zsuzsanna közgazdászt, az ELTE PPK habilitált egyetemi docensét kérdeztük.

Mivel foglalkozik egy sportmenedzser?

A sportegyesületek, csapatok, szakosztályok működését, sporttanfolyamok, edzőtáborok, versenyek, sportesemények szervezését profi szakemberek irányítják. Ők azok a sportmenedzserek, akik jól eligazodnak a sport világában, akár maguk is komolyan sportoltak korábban, akár csak sportszerető laikusként kerültek erre a területre, mert munkájuk lényege a működés feltétleinek a megteremtése, a fejlesztési célok kijelölése és a projektek menedzselése a pályázatírástól a megvalósításon át az elszámolásig. Sportmenedzserek dolgoznak az állami és önkormányzati szektorban csakúgy, mint a civil szférában, de akár a sportgazdaságban érdekelt profitorientált cégeknél is.

Általában milyen alapképzettséggel rendelkezők választják ezt a karriert?

Sportszakmai alapdiplomával rendelkezők, tehát sportszervezők, rekreációszervezők, edzők, testnevelők sokszor sportszervezeteknél helyezkednek el, az ő számukra a mesterszakon megszerezhető magas szintű gazdasági ismeretek és a vezetéssel kapcsolatos készségek fejlesztése jelenti a szakmai előre lépési lehetőséget majd a karrierjük során. De általánosabb jellegű gazdasági alapképzettség, például gazdálkodás-menedzsment, vezetés-szervezés vagy marketing alapképzettség birtokában is jó választás lehet egy sajátos és sokszínű szakterület, a sportszektor specialitásainak alaposabb megismerése egy olyan egyetemi karon, ahol a sporttudományi képzések széles körét oktatják.

Kiktől tanul majd a két év során, aki úgy dönt, hogy beiratkozik a PPK sportmenedzser mesterképzésére?

Ahogy az eddig elmondottakból következik, a képzés hatékony együttműködés keretében valósul meg: az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudomány Intézete a sportszakmai tárgyak oktatását, míg az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete a közgazdasági és menedzsment ismeretek oktatását vállalta magára. A két intézmény közötti együttműködés a garancia arra, hogy ennek a komplex szakterületnek minden elemét, valamennyi tantárgyat a gyakorlatban is tapasztalatot szerezett, sportvezetésben, illetve az üzleti életben jártas oktatók gondozzák.

Milyen tárgyakat kell a szakon teljesíteni?

Hallgatóink tanulnak majd sportmarketinget, sportjogot, sportközgazdaságtant, külön tantárgy foglalkozik a sportturizmus üzleti aspektusaival és szó lesz a sportpolitikáról vagy a sportmédia szerepéről is. A szervezetek működtetése, vezetése azonban elképzelhetetlen jól megalapozott gazdálkodási ismeretek és vezetői képességek nélkül, azért a képzés során a vezetés és szervezés mesterszakokon megszokott tantárgyi struktúrában tanulnak majd vállalati pénzügyeket, számvitelt, illetve vállalati kommunikációt, stratégiai tervezést, szervezetfejlesztést is a hallgatók.

Várhatóan hol tudnak majd elhelyezkedni a mesterdiploma birtokában a végzettek?

A sportvilág szinte teljes spektrumában, de akár határterületeken, például a sportgazdaság felé nyitó nagyvállaltoknál is értékelik a sportmenedzser mesterszakon megszerezhető komplex tudást. A végzettjeink tehát dolgozhatnak majd sportköztestületekben, sportszövetségekben, a sportszervezetekben (sportegyesületekben, sportvállalkozásokban, sportalapítványoknál, sportiskolákban, sportakadémiákban) vagy a sport szakmai és érdekvédelmi szervezeteinél is. De magasszintű gazdasági ismereteiknek köszönhetően elhelyezkedhetnek a gazdaság más területein is, ahol akár előny is lehet egy speciális szakterülettel kibővített menedzsment irányú MSc végzettség.

Kiknek ajánlja az ELTE PPK Sportmenedzser mesterképzését?

Mindazoknak, akik sportszervezőként szeretnék átfogóbban megismerni a sportszektor működését és tudásukat gazdasági irányban szeretnék bővíteni, és azoknak is, akik szeretnének kitűnni a gazdálkodási alapvégzettséggel rendelkező nagyszámú frissdiplomás köréből, és egy gyorsan fejlődő, nagy perspektívát kínáló üzleti terület, a sportgazdaság specialistájaként szeretnének karriert építeni.