Pro Universitate Emlékérem bronz fokozat

2021.02.19.
Pro Universitate Emlékérem bronz fokozat

Köteles Ferenc az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet pszichológia professzora rangos egyetemi elismerésben részesült.

Dr. Köteles Ferenc 2010 óta dolgozik a PPK-n, az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetben. Többféle - biológia, komplementer medicina, pszichológia, rekreáció szervező - életmódtanácsadó MSc- diplomával rendelkezik. Az MTA Doktora, habilitált egyetemi tanár.

Az eltelt 10 évben az intézet kutatói és oktatói profiljának kialakítása, valamint a szakmai színvonal fejlődése jelentős részben az ő munkájának köszönhető. Vezéregyénisége az „Ádám György Sportpszichofiziológiai Labor” kialakításának és működtetésének. Számos kurzus tananyagának kidolgozása is fűződik a nevéhez.

Kutatás-szervezési tevékenysége kiemelkedő. Több elnyert pályázat felelőseként, kutatócsoport vezetőként is oroszlánrészt vállal az Intézet tudományos tevékenységében.

Szakfelelőse a Rekreáció MSc képzésnek, továbbá tevékeny részese a „Sport és Egészségpszichofiziológia” Doktori programnak. Több végzett, illetve jelenleg aktív doktorandusz témavezetője. Szakmai tevékenységének egyik kiemelkedő állomása volt a „Placebo hatás” című könyv megírása, amely nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő alkotás.

2014-ben nevezték ki az Intézet igazgatójának, irányítása alatt indultak új képzések az Intézetben, tevékeny részese volt a szombathelyi oktatási egységgel való együttműködés kialakításának, és a humán erőforrás fejlesztésének.

Az ELTE Szenátusa elismerve magas szintű, sokoldalú szakmai tudását és kiemelkedő oktatói-kutatói-vezetői tevékenységét a Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát adományozta neki.

Szívből gratulálunk!