KARI KITÜNTETÉSEK 2023

2023.09.15.
KARI KITÜNTETÉSEK 2023
Szeptember 7-én, csütörtökön hivatalosan is megnyitotta a 2023/24-es tanévet az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara. A PPK hagyományos munkatársi tanévnyitó ünnepségén 18-an vehettek át kitüntetést Zsolnai Anikó dékántól.

Évnyitó beszédében Zsolnai Anikó megköszönte kollégái munkáját, akiknek együttműködése hozzásegítette a kart, hogy minden kihívás ellenére sikeresen zárja az előző tanévet. Az elmúlt időszak legfontosabb eredményeit felidézve a dékán kiemelte, hogy tovább erősödött a kar tudományos teljesítménye, amelyet a nemzetközi rangsorokban elfoglalt előkelő helyezések mellett  jól tükröz az elnyert 9 OTKA, 2 Horizon és 1 MTA Lendület pályázat is. Szintén fontos eredmény, hogy a hazai egyetemek körében karunk az elsők között kezdett el foglalkozni a mesterséges intelligencia témakörével, és közzétette állásfoglalását az MI oktatási használatáról – tette hozzá.

Mint emlékeztetett, idén is növekedett a budapesti és szombathelyi képzésekre felvettek összlétszáma: 1546 gólya kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, ezzel a PPK az ELTE harmadik legtöbb új hallgatót fogadó kara.

A kar vezetője beszélt arról is, hogy az idei évben 20 éves fennállását ünnepli a PPK, amely alkalmat ad arra, hogy az elmúlt két évtized eredményeit is számba vegyük. "A jubileumi interjúsorozatban megszólaló kollégák soraiból az a kép rajzolódik ki, hogy a kar megszületése óta egy olyan összetartó közösség, motiváló szakmai műhely, ahol nagyon magas szintű kutatói és képzési tevékenység folyik" – zárta gondolatait.

A hagyományoknak megfelelően a tanévnyitón Zsolnai Anikó átnyújtotta a kari kitüntetéseket az ELTE PPK kiemelkedő munkát végző oktatóinak, kutatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak:

A kar Pro Facultate Díjjal tünteti ki azokat az ELTE állományában legalább öt éve dolgozó közalkalmazottakat, akik kiemelkedő, áldozatos munkát végeztek a Karért. A díj továbbá adható olyan jogi vagy természetes személyeknek, akik több éven át segítették a kar tevékenységét anyagi vagy más eszközökkel, illetve jó hírét vitték az itt végzett kutatásnak, oktatásnak. 2023-ban Pro Facultate Díjban részesül:

 • Fehér Marcell Gábor, a Pszichológiai Intézet tanszéki ügyintézője két tanszéken végzett elkötelezett, precíz és oktatókat, hallgatókat egyaránt támogató ügyintézői munkájáért, amellyel hozzájárult a karon folyó munka minőségéhez és ezáltal annak pozitív megbecsüléséhez.
   
 • Horváth Klára könyvtáros hét éve tartó áldozatos, elhivatott, az Izabella utcai könyvtárban végzett sokrétű munkájáért, felhasználóbarát szellemű hozzáállásáért, valamint az MTMT teljeskörű naprakészen tartásáért és az oktatói pozitív visszajelzések elismeréséért.
   
 • Kókai Ágnes Anna, a Tanulmányi Hivatal tanulmányi ügyintézője a hosszú idő óta értően, nagy pontossággal és odaadással végzett, a Kar hallgatói létszámának folyamatos bővítését szolgáló munkájáért.
   
 • Lakos Renáta, a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet titkárságvezetője jelenleg az FTI-ben és korábban a PPK Fogyatékosügyi koordinátoraként végzett lelkiismeretes és precíz munkájáért, valamint kiemelkedő szervezési és problémamegoldó képességei elismeréséül.
   
 • Novák Ágnes, az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet testnevelő tanára, a Karért végzett lelkiismeretes, odaadó és áldozatos munkájáért, az oktatás iránti kimagasló elköteleződéséért és segítőkészségéért.

Pro Progressio Eruditionis Díj adományozható annak a karon oktatási feladatot ellátó személynek, aki oktatási tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez. Az elismerést kapja:

 • Bethlenfalvy Gabriella, a Pszichológiai Intézet adjunktusa klinikai pszichológusként, pszichoterapeutaként és oktatóként végzett munkájáért, amellyel nagymértékben hozzájárult a PPK klinikai és egészségpszichológia specializáció oktatási programjának fejlesztéséhez és minél gyakorlatiasabb szemléletének megvalósulásához.
   
 • Gősi Zsuzsanna, az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet egyetemi docense oktatói-kutatói és szervezői tevékenységéért, amellyel jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez.
   
 • Kovács Zsuzsa, a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet adjunktusa, a felnőttképzési és humánfejlesztési területen végzett lelkiismeretes oktatói munkájáért. Az FTI egyik oszlopos tagjaként a szakjainkat népszerűsítő törekvések aktív támogatója.
   
 • Nagyváradi Katalin, a Sporttudományi Intézet - Szombathely adjunktusa sokoldalú, az oktatással kapcsolatos innovatív és közösségteremtő oktatói és szervezői munkájáért, amellyel több mint 15 éve járul hozzá a Sporttudományi Intézet-Szombathely működéséhez.

A kar vezetése Sapere Aude Díjat adományoz annak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében vezető szerepet betöltő oktatónak, kutatónak, aki jelentős hatású tudományos tevékenységével hozzájárult a kar hírnevének öregbítéséhez. 2023-ban Sapere Aude Díjat kap:

 • Herman Nico Alexander Logemann, a Pszichológiai Intézet habilitált egyetemi docense, aki az általa vezetett kutatások eredményeivel és a PPK pszichológiai doktori képzésben vállalt meghatározó szerepével egyaránt hozzájárult a kar hírnevének öregbítéséhez.
   
 • Horváth László, a Neveléstudományi Intézet adjunktusa a felsőoktatás-menedzsment, és ezen belül a digitális transzformáció és oktatási innovációk kutatása terén nyújtott kimagasló teljesítményéért.
   
 • Kun Bernadette, a Pszichológiai Intézet egyetemi docense, a viselkedési addikciók, elsősorban a munkafüggőség pszichológiai korrelátumainak feltárásában végzett eredményes, nemzetközileg is elismert kutatómunkájáért.
   
 • Schiller Emese, a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet adjunktusa lelkiismeretes és etikus kutatói attitűdje, valamint innovatív és magas színvonalú, a társadalom számára hasznos andragógiai kutatások iránti elkötelezettsége elismeréséül.
Sapere Aude Junior Díjjal ismerik el azokat a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében közreműködő hallgatókat, akik kiemelkedő eredménnyel járó tanulmányi és hallgatói tudományos tevékenységet végeztek a karon.
 • Balázs Bálint a Pszichológiai Doktori Iskola PhD hallgatója, a nemzetközileg is fontos elméleti-módszertani-gyakorlati jelentőségű környezetpszichológiai-urbanisztikai határterület kutatásáért. Kiemelkedően produktív tagja az EKTI és a Környezetpszichológia Kutatócsoport közösségének, szemléletformáló projektkurzusaival az EKTI és a PPK hírnevét erősíti.
   
 • Hay Anna Klára, a neveléstudomány MA képzés hallgatójaként végzett kimagasló tanulmányi és kutatói munkájáért.
   
 • Polyák Zsuzsanna PhD hallgató, a PPK Neveléstudományi Intézet Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport kutatásaiban, konferenciaszervezéseiben és publikációs tevékenységében végzett kimagasló munkájáért.
   
 • Székely Zsuzsa pszichológia mesterszakos egyetemi hallgató kiemelkedő tanulmányi és tudományos tevékenységének elismeréséül.
   
 • Ugrin Bálint József pszichológia mesterszakos egyetemi hallgató kiemelkedő tanulmányi és tudományos tevékenységének elismeréséül.

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek!