Életmód – Sport – Covid tanulmánykötet

2022.07.08.
Életmód – Sport – Covid tanulmánykötet

„Tanulmányok az életmódról és a sportról a Covid árnyékában” alcímmel jelent meg az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének újabb tanulmánykötete, amelyet Gősi Zsuzsanna, Boros Szilvia és Magyar Márton szerkesztett.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent kiadvány elérhető a mersz.hu-n ide kattintva.

 

Dr. Bárdos György, emeritus professor bevezető gondolatai a kötet kapcsán:

„Az elmúlt években az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet (ESI) négy sporttudománnyal kapcsolatos konferenciát szervezett. Ennek nyomán négy tanulmánykötetünk jelent meg. A Sokszínű rekreációról kettő is (2019, 2020), majd ezt követte A sport társadalmi, gazdasági és utánpótlás-nevelési kérdései (2020), valamint A sport szerepe a Covid-19 árnyékában (2021). A Sport – Tudomány – Egészség konferenciasorozat és a kötetek eddig is jól reprezentálták az ESI-ben folyó kutatásokat, bár több téma is van még a tarsolyban az eljövendő konferenciák számára.

A 2021-es konferencia az utolsó Covid-19 járvány eseményeihez kapcsolódott, mintegy folytatva annak tematikáját olyan témákkal, amelyek érdekesek és érdemiek, de ott nem szerepeltek. Címe is ezt fejezi ki: Tanulmányok az életmódról és a sportról a Covid árnyékában. Ebben, a sorozat immáron hatodik kötetében újszerű megközelítésben foglalkozunk a közösségi média sporttal és egészséggel kapcsolatos szerepével és a kultúrafogyasztási szokásokkal a pandémia árnyékában, valamint a sportegészségtannal kapcsolatos különböző kérdésekkel.

Látható tehát, hogy – csakúgy, mint az ezt megelőző konferencia esetében – a Covid-19 járvány adta a hátteret, és adott lehetőséget annak bemutatására, hogy a sportos világ igyekezett hatékonyan megküzdeni a járvány hatásaival.

A tanulmánykötetet jó szívvel ajánlom minden érdeklődőnek – és ha eddig nem tették volna, olvasgassák korábbi tanulmányköteteinket is!”

 

A tanulmányokat lektorálta: Bárdos György, Gősi Zsuzsanna, Lehmann László és Magyar Márton

 

Tartalomjegyzék:

Lukács Dóra, Patakiné Bősze Júlia: A közösségi média hatásai a fiatalokra, kiemelten az alkati elégedettség területét (5-27. oldal)

Novák Ágnes, Kovács Katalin: Az online egyetemi testnevelés szerepe a Z generáció fizikai aktivitásában (28-47. oldal)

Patakiné Bősze Júlia, Lukács Dóra: Sportszakos ELTÉ-s hallgatók egyes életmódelemei, egészséghez kötődő médiatapasztalatai (48-66. oldal)

Petneházy Nóra, Kovács Réka Erika, Boros Szilvia: A szarkopénia és a Covid19 kapcsolata (67-89. oldal)

Sáringerné Szilárd Zsuzsanna, Vingender István, Mayer Krisztina: A koronavírus okozta stressz hatása a neveléssel, oktatással és egészségüggyel foglalkozó szakmákban (90-112. oldal)

Boros Szilvia: Mozgásformák szerepe a csonterő megőrzésében és törésprevencióban (113-137. oldal)

Magyar Márton, Reiner Zsófia: Mozi és társadalom – Kultúra fogyasztási szokások a pandémia árnyékában (138 -157. oldal)

 

A sorozat eddig megjelent részei:

Gősi Zsuzsanna, Boros Szilvia, Patakiné, Bősze Júlia (Szerk., 2019): Sokszínű rekreáció: Tanulmányok a rekreáció témaköréből. Budapest: ELTE PPK (elérhető ITT )

Gősi Zsuzsanna, Bárdos György, Magyar Márton (Szerk., 2020): Sokszínű rekreáció II. Egészségmegőrzés – Életkorok – Képzés. Budapest: Akadémiai Kiadó (elérhető ITT)

Gősi Zsuzsanna, Bukta Zsuzsanna (2020): A sport társadalmi, gazdasági és utánpótlás-nevelési kérdései. Tanulmányok sportszervezés témaköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (elérhető ITT)

Gősi Zsuzsanna, Boros Szilvia, Magyar Márton (Szerk., 2021): Sport a Covid-19 pandémia árnyékában. Tanulmányok a sporttudomány témaköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (elérhető ITT)

Gősi Zsuzsanna, Magyar Márton (Szerk., 2022): Sport – Gazdaság – Covid. Tanulmányok sportról sportszervezői nézőpontból. Budapest: Akadémiai Kiadó (elérhető ITT)

Gősi Zsuzsanna, Boros Szilvia, Magyar Márton (Szerk., 2022): Életmód – Sport – Covid. Tanulmányok az életmódról és a sportról a Covid árnyékában. Budapest: Akadémiai Kiadó (elérhető ITT)

 

Hamarosan megjelenik a sorozat legújabb kötete is Oktatás – Sport – Covid. Tanulmányok az oktatásról és a sportról a Covid árnyékában címmel, az aktuális formális és nemformális tanulás-tanítás sporthoz kötődő színtereit vizsgáló tanulmányokkal.