Életmód, egészség, szabadidő Kutatócsoport

Életmód, egészség, szabadidő Kutatócsoport

A kutatás fókuszában az egészség, és az ehhez szükséges egészséges életmód áll, ezen belül is különösen a szabadidős tevékenységek szerveződése. Az aktív egészségvédelem és egészségnevelés élettani, pszichofiziológiai, pedagógiai és sporttudományi hátterének komplex vizsgálata lehetőséget kínál olyan programok kidolgozására, amelyek tudományos alapokon, de a gyakorlati megvalósítást szem előtt tartva, annak tapasztalatit is felhasználva segítik az egészséges életmód, illetve a szabadidő helyes kialakítását. A kutatócsoportban mind elméleti, mind gyakorlati jellegű kutatás folyik, több projektben ezek egymást kiegészítve fordulnak elő. A Kutatócsoport sajátos jellegzetessége, hogy a tagok többféle képzettséggel rendelkeznek, testnevelő tanárok, biológusok, rekreáció-szervezők, pszichológusok és sportpszichológusok egyaránt vannak a tagok között, valamint mind a budapesti (ESI), mind a szombathelyi (SEK) Sportintézetből vannak tagok.

Vezetés

Dr. Bárdos György kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Telefon: 06 (1) 209-0619

Szoba: ESI Titkárság

E-mail: bardos.gyorgy@ppk.elte.hu

Munkatársak

Szűcs Attila kutatócsoport tag, testnevelő tanár

Pintér Vanda kutatócsoport tag, testnevelő tanár

Némethné Dr. Tóth Orsolya kutatócsoport tag, egyetemi docens

Dr. Kiss-Geosits Beatrix kutatócsoport tag, egyetemi docens

Dr. Suskovics Csilla kutatócsoport tag, egyetemi docens

Kraiciné Dr. Szokoly Mária kutatócsoport tag, címzetes egyetemi docens

Ábel Krisztina kutatócsoport tag, PhD hallgató

Bernhardt-Torma Noémi kutatócsoport tag, predoktor

Birtalan Ilona Liliána kutatócsoport tag, predoktor

Kovácsik Rita kutatócsoport tag, PhD hallgató

Langó Anikó kutatócsoport tag, PhD hallgató

Laki Ádám kutatócsoport tag, PhD hallgató

Pulai-Kottlár Gabriella kutatócsoport tag, PhD hallgató

Tóth Enikő kutatócsoport tag, PhD hallgató