2022. Házi TDK formai és tartalmi követelményei

2022.09.27.
2022. Házi TDK formai és tartalmi követelményei

HÁZI TDK (2022/23-AS TANÉV)


FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI


A pályamunka maximum oldalszáma 20 oldal. A pályamunkát (nem védett) PDF formátumban kell feltölteni. A fájl maximum mérete 10 MB lehet.
A rezümé (absztrakt) terjedelme minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter (szóközökkel).
Formai kritériumok: Betűtípus: Times New Roman; Betűméret: 12 pt; Lapméret: A4; Bekezdés: sorkizárt; Sortáv: 1,5; Margó: 2,5 cm.

Pályamunka értékelésének szempontjai:
Az írásbeli bírálat során maximum 30 pont szerezhető, amelyen belül maximum 5-5 pont adható minden egységre (bevezetés bemutatása, célok-hipotézisek, anyagok és módszerek, eredmények és megbeszélés kapcsolata, idézett szakirodalom, valamint a pályamunka részeinek egységessége).

A konferencián a pályamunka bemutatására (prezentáció) 10 perc áll rendelkezésre, amelyet 5 perc vita követ. Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló zsűri végzi. A szóbeli értékelés maximális pontszáma 70 pont, ezen belül
● 15 pont az előadói stílusra (beleértve a szemléltető eszközök használatát, prezentációt stb.);
● 20 pont a vitakészségre és szakmai kompetenciára;
● 35 pont a kutatás és annak bemutatására (szakirodalom, a célok-hipotézisek, módszerek, eredmények és magyarázat, következtetések és javaslatok) adható.

Jelentkezési határidő: 2022. november 14. (hétfő), 24:00.
Részletes tájékoztatás az Országos TDK-ról: https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/testneveles-es-sporttudomanyi-szekcio